Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện

Đoàn đã tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo cho UBND xã Nghĩa Trung nhằm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính cho đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ.

   Thực hiện quyết định số 2730/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND huyện Nghĩa Đàn về việc kiện toàn đoàn kiểm tra giám sát việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, thời gian qua, đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật kỷ cương hành chính huyện do ông Nguyễn Nam Phương trưởng phòng nội vụ huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra bằng hình thức đột xuất không thông báo trước tại 4 xã Nghĩa Long, Nghĩa Trung, Nghĩa Sơn và Nghĩa Lâm.

Kiểm tra tại bộ phận một cữa UBND xã Nghĩa Trung

   Sau kiểm tra đoàn đã có báo cáo với lãnh đạo UBND huyện, cơ bản các xã đã thực hiện nghiêm túc việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính riêng xã Nghĩa Trung tại thời điểm đoàn kiểm tra vào lúc 10h30 phút có 14/21 CBCC có mặt tại trụ sở làm việc. Một số CBCC tại thời điểm đoàn kiểm tra chưa thực hiện nghiêm việc đeo thẻ công chức trong giờ hành chính ( khi thấy đoàn kiểm tra mới đeo thẻ ). Việc sắp xếp, bố trí hồ sơ của một số lĩnh vực tại phòng làm việc chưa gọn gàng ngăn nắp. Việc rà soát và niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã chưa đầy đủ và đảm bảo theo quy định.

Một số phòng làm việc của UBND xã Nghĩa Trung khóa cữa

 Đoàn đã tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo cho UBND xã Nghĩa Trung nhằm chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính cho đội ngũ công chức và cán bộ không chuyên trách nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực thi công vụ.

Đoàn làm việc với lãnh đạo xã Nghĩa Trung

Ngọc Linh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lộc

Thống nhất và cho ý kiến kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa XIX

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang làm việc với xã Nghĩa Khánh

Đại biểu quốc hội khoá XIV tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn

Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn huyện

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII tại Nghĩa Đàn

Đại biểu HĐND huyện Nghĩa Đàn tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Đức

Kỳ họp thứ 8 ( Kỳ họp bất thường ) HĐND huyện Nghĩa Đàn khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021