Kiểm tra cân đối chứng ở 2 chợ Nghĩa Khánh và Nghĩa Hội

Sau khi kiểm tra, Chi cục tiêu chuẩn đo lường tỉnh phối hợp với công ty Nhơn Hòa trang bị thêm cân đối chứng cho trạm cân đối chứng xã Nghĩa Hội và tiến hành kiểm định, sửa chữa cân cho các hộ kinh doanh.

  Ngày 16/4 Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Nghệ An đã kiểm tra tình hình hoạt động của trạm cân đối chứng trên địa bàn Nghĩa Đàn theo quyết định 78/2004/ QD-UB của UBND tỉnh Nghệ An.

   Theo đó Nghĩa Đàn có 2 chợ được trang bị trạm cân đối chứng là chợ Nghĩa Hội và Nghĩa Khánh. Trạm cân đối chứng phục vụ nhu cầu đối chứng của nhân dân nhằm đấu tranh chống gian lận trong thương mại bán lẻ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, đảm bảo đo lường được thống nhất;phục vụ hoạt động quản lý và giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, cơ quan quản lý thị trường . Trạm cân đối chứng được đặt ở vị trí thuận tiện nhất tại mỗi chợ nhằm phục vụ nha cầu cân đối chứng của nhân dân trong mua bán, trao đổi để xác định sai số về việc định lượng hàng hóa.

Đoàn kiểm tra sửa chữa cho hơn 60 cân ở chợ Nghĩa Hội

   Sau khi kiểm tra, Chi cục tiêu chuẩn đo lường tỉnh phối hợp với công ty Nhơn Hòa trang bị thêm cân đối chứng cho trạm cân đối chứng xã Nghĩa Hội và tiến hành kiểm định, sửa chữa cân cho các hộ kinh doanh.

Trao cân đối chứng bổ sung cho ban Quản lý chợ Nghĩa Hội

   Trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 51 trạm cân đối chứng. Việc kiểm tra tình hình hoạt động của cân đối chứng được chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng làm thường niên, đợt này bắt đầu từ ngày 21/3 đến 24/4/2018.

Đinh Thùy ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với tập đoàn TH

Tổng kết chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2018

Hơn 600 học sinh Tiểu học tham gia ngoại khóa chung tay tiết kiệm điện

Gặp mặt các doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam

Hội thi tuyên truyền tiết kiệm năng lượng năm 2018

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018

Đánh giá công tác thu ngân sách Nhà nước 8 tháng đầu năm

Hội nghị tập huấn triển khai hóa đơn điện tử