Khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Nghĩa Đàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Có một số chỉ tiêu đạt và vượt trội như: xây dựng NTM đạt 200%, thu ngân sách 224 tỷ đồng/150 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,76% vượt KH là 16,5% so với Nghị quyết HĐND, nông nghiệp có sự xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: cam, ổi,..

  Sáng 23/12, Hội đồng nhân dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020.  Về dự có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang, đại biểu Quốc hội, bí thư Huyện uỷ Nghĩa Đàn.

Ông Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

 

Các đại biểu tham dự kỳ họp

  Đánh giá chung năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, huyện Nghĩa Đàn đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Kinh tế tiếp tục ổn định và có bước tăng trưởng khá, các khu công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn đi vào hoạt động ổn định  phát huy hiệu quả. Trong đó có một số chỉ tiêu đạt và vượt trội như: xây dựng NTM đạt 200%, thu ngân sách 224 tỷ đồng/150 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 16,76% vượt KH là 16,5% so với Nghị quyết HĐND nông nghiệp có sự xuất hiện nhiều mô hình hiệu quả như: cam, ổi,.. Công nghiệp- xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Thị trường bất động sản đạt khởi sắc tạo nguồn thu lớn cho huyện nhà. Tỷ lệ  hộ nghèo ngày càng giảm,  tạo việc làm mới cho hơn 1.700 lao động. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, quốc phòng an ninh đảm bảo. Tuy nhiên, do khó khăn về thời tiết và dịch tả lợn Châu Phi nên nhiều chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp không đảm bảo chỉ tiêu KH của nghị quyết hội đồng như: tổng sản lượng lương thực 50.754 tấn/KH 52.663 tấn, đạt 96,38% KH; diện tích lúa, ngô đều giảm. Chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn gặp khó khăn, tổng đàn giảm ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.

Ông Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện báo cáo tình hình phát triển KT - XH, QP - AN huyện Nghĩa Đàn năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020

  Phát huy những kết quả đạt được, mục tiêu của huyện Nghĩa Đàn phấn đấu năm 2020  đưa tốc độ huyện tăng trưởng đạt 16,5-17%; giá trị tăng thêm bình quân/người/năm: 60,5 - 61triệu đồng/người/ năm; thu ngân sách 156 tỷ đồng; phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đưa tổng số xã đạt chuẩn NTM là 15 xã; tỷ lệ xã có thiết chế văn hóa- thể thao đạt chuẩn quốc gia: 70%. tỷ lệ gia đình văn hóa 82,5%; tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,96%, tăng số trường chuẩn quốc gia lên 2 trường…

Đồng chí Hoàng Thị Thu Trang phát biểu chỉ đạo kỳ họp

  Cũng trong buổi sáng các đại biểu còn được nghe các báo cáo: Tình hình thu, chi ngân sách năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020; kết quả hoạt động của Thường trực và 2 ban HĐND huyện năm 2019, nhiệm vụ năm 2020, giải trình ý kiến của cử tri trước kỳ họp thứ 10 HĐND huyện; hoạt động của Tòa án, Viện kiểm năm 2019, nhiệm vụ 2020. Thông báo của MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với HĐND, UBND và các đại biểu HĐND...và thông qua các tờ trình về thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2020./.

Bích Hằng – Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

1 tuần thực hiện chỉ thị 16/CT- TTg ở Nghĩa Lâm

Triển khai thực hiện chỉ thị số 16/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ

Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện Nghĩa Đàn khóa XIX

HĐND huyện Nghĩa Đàn thẩm tra các tờ trình

HĐND xã Nghĩa Thành tổ chức kỳ họp thứ nhất

Dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ

UBND huyện Nghĩa Đàn tổng kết nhiệm vụ phát triển KT - XH năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Bế mạc kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nghĩa Đàn khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021