Khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K15

Tham gia lớp học có 79 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban ngành cấp huyện, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn Nghĩa Đàn.

  Sáng 16/3, Huyện ủy Nghĩa Đàn phối hợp với Trường Chính trị Nghệ An tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K15 – Nghĩa Đàn. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, Phan Tiến Hải, phó bí thư Thương trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyên.

Quang cảnh lễ khai giảng

  Tham gia lớp học có 79 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban ngành cấp huyện, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn Nghĩa Đàn.

Văn nghệ chào mừng

 Trong thời gian 14 tháng, các học viên được trang bị những kiến thức của 6 phần học, 10 môn với 1056 tiết về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước. Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý  của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Nghiệp vụ công tác mặt trật tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở. Tình hình, nhiệm vụ của địa phương…

Đồng chí Phan Tiến Hải phát biểu tại lễ khai giảng

  Thông qua lớp học, học viên sẽ hình thành thế giới quan, được trang bị phương pháp luận khoa học và cách mạng có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng, của huyện nói chung.

Hoàng Hằng - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn Nghĩa Đàn

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm trên tuyến đầu phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn

MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổng kết quỹ vì người nghèo năm 2019

Khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K15

Công văn về việc phòng chống dịch COVID - 19

Chúc mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 cho các chi bộ trực thuộc

Công bố quyết định bí thư Đảng ủy Nghĩa Khánh