Khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K15

Tham gia lớp học có 79 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban ngành cấp huyện, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn Nghĩa Đàn.

  Sáng 16/3, Huyện ủy Nghĩa Đàn phối hợp với Trường Chính trị Nghệ An tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung K15 – Nghĩa Đàn. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Mỹ Tặng, phó hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh, Phan Tiến Hải, phó bí thư Thương trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyên.

Quang cảnh lễ khai giảng

  Tham gia lớp học có 79 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các phòng ban ngành cấp huyện, các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn Nghĩa Đàn.

Văn nghệ chào mừng

 Trong thời gian 14 tháng, các học viên được trang bị những kiến thức của 6 phần học, 10 môn với 1056 tiết về: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê nin. Tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước. Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý  của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở. Nghiệp vụ công tác mặt trật tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở. Tình hình, nhiệm vụ của địa phương…

Đồng chí Phan Tiến Hải phát biểu tại lễ khai giảng

  Thông qua lớp học, học viên sẽ hình thành thế giới quan, được trang bị phương pháp luận khoa học và cách mạng có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng, của huyện nói chung.

Hoàng Hằng - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn lấy ý kiến góp ý của các ban, sở, ngành cấp tỉnh vào Dự thảo Báo cáo chính trị

Điều động, bổ nhiệm phó bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi

NGHĨA HỘI - CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2020

Công bố quyết định điều động, luân chuyển Phó Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Hiếu, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Huyện đoàn Nghĩa Đàn đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội khóa XXIV

Sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Nghĩa Đàn: Hoạt động ổn định, hiệu quả

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, kiểm tra một số dự án, mô hình phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn