Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông, truyền thanh cơ sở

Tham gia tập huấn có 110 học viên là cán bộ phòng Văn hóa, thông tin, cán bộ, viên chức trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông, phó chủ tịch UBND, công chức văn hóa 25 xã, thị trấn, chủ các đại lý Internet trên địa bàn.

  Sáng 12/11, UBND huyện Nghĩa Đàn khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông, truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn năm 2019. Tham gia tập huấn có 110 học viên là cán bộ phòng Văn hóa, thông tin, cán bộ, viên chức trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông, phó chủ tịch UBND, công chức văn hóa 25 xã, thị trấn, chủ các đại lý Internet trên địa bàn.

Các học viên tham gia tập huấn

 Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã về Bưu chính, Viễn thông. Các nội dung quản lý nhà nước đối với hoạt động của đài truyền thanh cơ sở. Qui đinh của nhà nước về về quản lý điểm truy nhập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. Nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra hoạt động in, xuất bản, phát hành, thuê bao di động trả trước, trang thông tin điện tử. Nội dung bưu chính viễn thông trong xây dựng NTM tại địa phương. Ngoài ra, các học viên còn được tham quan mô hình thực hiện tiêu chí thông tin, truyền thông xã về đích NTM.

 

Ông Hồ Trung Đông, trưởng phòng quản lý Bưu chính, Viễn thông, sở TT và TT lên lớp nội dung: Tăng cường năng lực quản lý nhà nước cấp huyện, cấp xã về Bưu chính, Viễn thông

Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đồng Chùa xã Nghĩa Bình đón nhận danh hiệu làng Văn hóa cấp huyện giai đoạn 2107 – 2018

Phú Lộc ( Nghĩa Phú ) tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Nghĩa Lâm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2019

Tổ chức điểm Ngày hội đại đoàn kết ở xã Nghĩa Hưng

Nghĩa Lạc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tại khu dân cư xóm Mồn

Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông, truyền thanh cơ sở

Tập huấn truyền dạy nhạc cụ DTTS

Phụ nữ Nghĩa Sơn giao lưu dân vũ chào mừng ngày 20/10