Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2021

Kết thúc việc học tập các chuyên đề các đảng viên mới sẽ viết bài thu hoạch, đây là cơ sở để đánh giá kết quả việc học tập bồi dưỡng của mỗi Đảng viên.

  Sáng 19/7, Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp thứ nhất năm 2021. Dự lễ khai giảng có các đồng chí UVBTV: Phạm Tuấn Sơn, trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Lê Cảnh Đại, trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, giám đốc trung tâm Chính trị huyện.

Quang cảnh lễ khai giảng

   Trong thời gian 7 ngày, các học viên sẽ được quán triệt 10 bài học bao gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng; chủ nghĩa xã hội và phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tăng cường quốc phòng – an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; tổ chức cơ sở đảng và công tác xây dựng đảng cơ sở; không ngừng phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và chuyên đề về nội dung “Chủ nghĩa yêu nước”.

  Kết thúc việc học tập các chuyên đề các đảng viên mới sẽ viết bài thu hoạch, đây là cơ sở để đánh giá kết quả việc học tập bồi dưỡng của mỗi Đảng viên.

Hoàng Hằng ( Trung tâm VHTT&TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Thành: Đại hội Hội Cựu TNXP lần thứ II nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đảng bộ xã Nghĩa Thành tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Nghĩa Thành trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 55, 45, 40 tuổi Đảng

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn sơ kết hoạt động công đoàn quý III và tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2020-2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát mức độ bảo hiểm chỉ tiêu bao phủ BHXH, BHYT tại Nghĩa Đàn

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công đoàn năm 2021

Luôn chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác thông tin, tuyên truyền

Nghĩa Thành quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Nghĩa Đàn lần thứ 29