Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, khối trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Việc công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh, chính thức đưa khối, xóm mới đi vào hoạt động có thể tổ chức chung cho tất cả các khối xóm trong xã hoặc tổ chức riêng cho từng xóm khối đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Việc công bố hoàn thành trước 30/10/2019. Ngày công bố quyết định cũng là ngày chính thức đưa xóm, khối mới đi vào hoạt động.

Các tin khác

Thông tin về các kỳ thi

Thông báo kỳ họp thứ 14 - HĐND huyện Nghĩa Đàn

Công điện khẩn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy và chữa cháy rừng

Thông báo tuyển sinh lớp năng khiếu bóng chuyền nam nữ huyện Nghĩa Đàn năm 2020

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng là người chấm dứt hợp đồng lao động

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng nhóm hộ kinh doanh

Hỏi đáp về hỗ trợ do dịch Covid - 19: Đối tượng bảo trợ xã hội