Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, khối trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Việc công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh, chính thức đưa khối, xóm mới đi vào hoạt động có thể tổ chức chung cho tất cả các khối xóm trong xã hoặc tổ chức riêng cho từng xóm khối đảm bảo trang trọng, tiết kiệm. Việc công bố hoàn thành trước 30/10/2019. Ngày công bố quyết định cũng là ngày chính thức đưa xóm, khối mới đi vào hoạt động.

Các tin khác

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, khối trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Hướng dẫn qui trình bầu cử xóm trưởng, khối trưởng

Phụ lục các xóm đổi tên của huyện Nghĩa Đàn

Phụ lục các khối, xóm sáp nhập của huyện Nghĩa Đàn

Nghị quyết số 08/NQ - HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên các khối, xóm

Triển khai cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam

Tìm người thân cho bệnh nhân hôn mê

Công điện về việc tăng cường các biện pháp ứng phó với bão Podul