Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26

Chiều ngày 23/11, huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản liên quan cho các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện đoàn và 100 đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư 25 cơ sở Đoàn.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung quán triệt những nội dung chính của Chỉ thị đối với cán bộ, công chức, viên chức người lao động về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng thời gian hiệu quả; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đánh giá đúng chất lượng, trình độ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả hoạt động. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung liên quan. Tại hội nghị huyện đoàn Nghĩa Đàn cũng đã triển khai hướng dẫn cho các tổ chức cơ sở đoàn tiến tới đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Các đoàn viên tham gia hội nghị

Thông qua hội nghị, nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ đoàn viên, thanh niên, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và cũng cố niềm tin của nhân dân./.

Minh Thái (Đài Nghĩa Đàn)

 

Các tin khác

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

TREO CỜ - CỜ TREO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm nhân sự phải hết sức cảnh giác

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận không bố trí nhiều chức danh không chuyên trách cấp xã

Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đắc cử Chủ tịch nước

Hội nghị tuyên truyền khắc phục những hạn chế tồn tại trong thi hành luật kỷ cương hành chính

Nghĩa Đàn báo công với Bác Hồ kính yêu