Huyện đoàn Nghĩa Đàn tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2019

Qua đợt tập huấn, mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.

  Chiều 16/10, tại xã Nghĩa Liên, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2019.

Quang cảnh đợt tập huấn

 Tham gia tập huấn có hơn 50 đoàn viên thanh niên của các xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Tân, Nghĩa Hưng, Nghĩa Thắng và Nghĩa Liên được tiếp thu các nội dung: Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tuyên truyền bảo vệ môi trường nông thôn, những thách thức và nội dung công tác bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn, công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường khu vực nông thôn.

Các đoàn viên thanh niên tham gia tập huấn

 Qua đợt tập huấn, mỗi đoàn viên, thanh niên trở thành một tuyên truyền viên tích cực, góp phần lan tỏa nhận thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường, với phương châm bảo vệ môi trường là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Nghĩa Đàn

Công bố Quyết định thành lập hạt Kiểm lâm Nghĩa Đàn – Thái Hòa

Tập huấn kỹ thuật trồng cây Mắc ca cho gần 250 nông dân

Ra mắt chi hội nghề nghiệp “nuôi ong lấy mật”

Nghĩa Thành khai giảng lớp trồng cây ăn quả có múi

Tập huấn chuyển giao KHKT trồng cây ăn quả cho đoàn viên thanh niên

Đại hội MTTQ xã Nghĩa Thành lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2019- 2024 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Nghĩa Đàn phòng trừ bệnh khảm virus hại cây sắn