Huyện đoàn Nghĩa Đàn ra mắt CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022

Tham gia CLB có 17 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên.

  Chiều 6/9, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chứ lễ ra mắt CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022. Tham gia CLB có 17 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên. CLB là mô hình tập hợp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên  yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi lý luận, chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…để truyền đạt tới đoàn viên, thanh niên một cách hiệu quả. CLB là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên được bày tỏ  suy nghĩ, nhận xét của cá nhân về những vấn đề giới trẻ quan tâm, nhất là về vấn đề trên mạng xã hội, sự kiện chính trị - xã hội trong nước, quốc tế, các luồng tư tưởng khác nhau…để có được nhận thức đúng, thấu đáo.

Các thành viên trong CLB nhận nhiệm vụ

 Sau khi thành lập CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn sẽ chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập CLB Lý luận trẻ tại cấp mình.

Hoàng Hằng - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tọa đàm kỷ niệm nhân ngày công tác dân vận của Đảng

Tổng kết hoạt động đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 – 2019

Tập huấn bồi dưỡng chính trị và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn - Hội - Đội năm 2019

Bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

Huyện đoàn Nghĩa Đàn ra mắt CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022

Hội CCB huyện Nghĩa Đàn tổng kết “Phong trào thi đua CCB gương mẫu” lần thứ VI giai đoạn 2014 - 2019

Công bố quyết định thành lập chi bộ Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông

Nghĩa Hiếu giành giải nhất hội thi Ban Tuyên giáo cơ sở giỏi năm 2019