Huyện đoàn Nghĩa Đàn ra mắt CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022

Tham gia CLB có 17 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên.

  Chiều 6/9, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chứ lễ ra mắt CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022. Tham gia CLB có 17 thành viên, trong đó ban chủ nhiệm gồm 3 thành viên. CLB là mô hình tập hợp cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên  yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi lý luận, chính trị về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng cộng sản Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh…để truyền đạt tới đoàn viên, thanh niên một cách hiệu quả. CLB là diễn đàn để đoàn viên, thanh niên được bày tỏ  suy nghĩ, nhận xét của cá nhân về những vấn đề giới trẻ quan tâm, nhất là về vấn đề trên mạng xã hội, sự kiện chính trị - xã hội trong nước, quốc tế, các luồng tư tưởng khác nhau…để có được nhận thức đúng, thấu đáo.

Các thành viên trong CLB nhận nhiệm vụ

 Sau khi thành lập CLB “ Lý luận trẻ huyện Nghĩa Đàn” giai đoạn 2019 – 2022, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn sẽ chỉ đạo các cơ sở đoàn thành lập CLB Lý luận trẻ tại cấp mình.

Hoàng Hằng - Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội thảo phát triển kinh tế - xã hội huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030

Đồng chí Cao Thị Hiền dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Trung Thịnh xã Nghĩa Trung

Ủy ban MTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị giao ban cụm số 2

Nghĩa Lâm công bố nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm

Công bố sáp nhập xóm tại xã Nghĩa Liên

Cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5

Thị trấn Nghĩa Đàn công bố Nghị quyết số 08 - NQ/HĐND của HĐND tỉnh

Nghĩa Khánh công bố sáp nhập 2 xóm Trù - Mét