Họp BCĐ xây dựng NTM huyện Nghĩa Đàn

Từ năm 2021 đến năm 2024 các xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng xây dựng xã NTM nâng cao, xã Nghĩa Bình xây dựng xã NTM nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

   Sáng 4/9, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Nghĩa Đàn  tổ chức họp  để triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025.

Quang cảnh phiên họp

  Tại đây, Ban chỉ đạo đã được nghe và thảo luận về các mốc thời gian, lộ trình đạt các tiêu chí Nông thôn mới của các xã. Năm 2020 xã Nghĩa An phấn đấu về đích NTM, còn 8 xã chưa đạt bao gồm xã Nghĩa Lâm đạt 12/19 tiêu chí, Nghĩa Lạc: 11/19 tiêu chí, Nghĩa Lộc: 12/19 tiêu chí, Nghĩa Lợi: 11/19 tiêu chí, Nghĩa Mai: 9/19 tiêu chí, Nghĩa Thịnh: 14/19 tiêu chí, Nghĩa Thọ: 10/19 tiêu chí, Nghĩa Yên: 10/19 tiêu chí. Dự kiến năm 2021 xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Lợi đạt các tiêu chí NTM. Ngoài ra từ năm 2021 đến năm 2024 các xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng xây dựng xã NTM nâng cao, xã Nghĩa Bình xây dựng xã NTM nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

  Các ý kiến thảo luận đã nêu lên những khó khăn cũng như các biện pháp chỉ đạo, giúp đỡ các xã để hoàn thành các tiêu chí đúng lộ trình.

Ông Võ Quang Hòa, chủ tịch UB MTTQ huyện nêu một số khó khăn khi người dân một số xóm vẫn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước

  Đồng chí Võ Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện yêu cầu các thành viên BCĐ bám sát nhiệm vụ được giao, phân công địa vàn kiểm tra…Các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch sát, phù hợp với các mốc thời gian, lộ trình của các xã; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân có ý chí vươn lên, phát huy nội lực để hoàn thành các tiêu chí NTM đúng lộ trình.

Đinh Thùy - Ngọc Linh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Thẩm định nông thôn mới tại xóm Thái Thịnh, Nghĩa Lợi

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Màn Thịnh xã Nghĩa Thọ

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại làng Đồng Song xã Nghĩa Yên

Thẩm định đạt chuẩn NTM tại làng Nam Lâm, Nghĩa Lâm

Thẩm định kết quả thực hiện xây dựng NTM năm 2020 tại xóm Sông Lim, Ấp Mỹ xã Nghĩa Lộc

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tại Nghĩa An

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Lợi về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và kế hoạch thực hiện năm 2021

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy thăm, tìm hiểu tình hình xây dựng vườn chuẩn Nông thôn mới