Họp BCĐ xây dựng NTM huyện Nghĩa Đàn

Từ năm 2021 đến năm 2024 các xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng xây dựng xã NTM nâng cao, xã Nghĩa Bình xây dựng xã NTM nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

   Sáng 4/9, Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện Nghĩa Đàn  tổ chức họp  để triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 - 2025.

Quang cảnh phiên họp

  Tại đây, Ban chỉ đạo đã được nghe và thảo luận về các mốc thời gian, lộ trình đạt các tiêu chí Nông thôn mới của các xã. Năm 2020 xã Nghĩa An phấn đấu về đích NTM, còn 8 xã chưa đạt bao gồm xã Nghĩa Lâm đạt 12/19 tiêu chí, Nghĩa Lạc: 11/19 tiêu chí, Nghĩa Lộc: 12/19 tiêu chí, Nghĩa Lợi: 11/19 tiêu chí, Nghĩa Mai: 9/19 tiêu chí, Nghĩa Thịnh: 14/19 tiêu chí, Nghĩa Thọ: 10/19 tiêu chí, Nghĩa Yên: 10/19 tiêu chí. Dự kiến năm 2021 xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Lợi đạt các tiêu chí NTM. Ngoài ra từ năm 2021 đến năm 2024 các xã Nghĩa Hiếu, Nghĩa Sơn, Nghĩa Hồng xây dựng xã NTM nâng cao, xã Nghĩa Bình xây dựng xã NTM nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu vào năm 2024.

  Các ý kiến thảo luận đã nêu lên những khó khăn cũng như các biện pháp chỉ đạo, giúp đỡ các xã để hoàn thành các tiêu chí đúng lộ trình.

Ông Võ Quang Hòa, chủ tịch UB MTTQ huyện nêu một số khó khăn khi người dân một số xóm vẫn trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước

  Đồng chí Võ Tiến Sỹ, Chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện yêu cầu các thành viên BCĐ bám sát nhiệm vụ được giao, phân công địa vàn kiểm tra…Các phòng ban liên quan xây dựng kế hoạch sát, phù hợp với các mốc thời gian, lộ trình của các xã; tăng cường công tác tuyên truyền để người dân có ý chí vươn lên, phát huy nội lực để hoàn thành các tiêu chí NTM đúng lộ trình.

Đinh Thùy - Ngọc Linh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

UBND huyện làm việc với các xã chưa đạt chuẩn NTM

Họp BCĐ xây dựng NTM huyện Nghĩa Đàn

Nghĩa Đàn triển khai xây dựng vườn chuẩn NTM

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Lâm về tiến độ xây dựng NTM

Dân quân năm thứ 1 cụm số 3 dân vận giúp xóm Lung Hạ làm đường bê tông NTM

Huyện ủy Nghĩa Đàn Tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa sang nhà văn hóa xóm Hữu Lập ( Nghĩa An )

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa An về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Xây dựng NTM nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân