Hội thảo bàn giải pháp quản lý chất lượng nông sản huyện Nghĩa Đàn

Hội thảo đã cung cấp một số nội dung cơ bản về ATVSTP; tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo ATVSTP và thực hành tốt ATVSTP.

    Sáng 28/11, UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội thảo khoa học bàn giải pháp quản lý chất lượng nông sản trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội thảo

   Nền nông nghiệp nước ta  cũng như huyện Nghĩa Đàn đang đứng trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, hội nhập chuỗi giá trị toàn cầu. Trong khi sản xuất nông nghiệp truyền thống vẫn đang tồn tại 5 không là: không chuyên nghiệp, không tiêu cuẩn, không liên kết, không KHCN, không định hướng thị trường. Vì vậy người nông dân cần thay đổi tư duy, cách thức sản xuất, nâng cao chất lượng và thương hiệu nông sản. Nghĩa Đàn là huyện nông nghiệp có các vùng sản xuất hàng hóa nông sản đang được hình thành và phát triển. Các sản phẩm nông sản đang từng bước khẳng định về chất lượng và thương hiệu thị trường như cam, ổi, bơ.... Tuy nhiên nông sản Nghĩa Đàn vẫn tồn tại nhiều hạn chế như mẫu mã chưa đồng đều, nhiều sản phẩm chưa đáp ứng được yêu cầu về VSATTP.

Hội Nông dân xã Nghĩa Sơn thảo luận về giải pháp xây dựng thương hiệu quả ổi

  Hội thảo đã cung cấp một số nội dung cơ bản về ATVSTP; tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo ATVSTP và thực hành tốt ATVSTP. Đồng thời thảo  luận các giải pháp nâng cao năng lực quản lý thông qua hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao năng lực tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất, cơ chế hoạt động nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý chất lượng ATTP nông sản trên địa bàn huyện.

Đinh Thùy - Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018

Mô hình dứa xen cam của giáo dân Nghĩa Lộc

Giá mía đầu vụ giảm mạnh

Tập huấn chuyển giao KHKT cho đoàn viên thanh niên

Phấn đấu vụ Xuân năm 2019 đạt gần 27.500 tấn lương thực

Hội thảo bàn giải pháp quản lý chất lượng nông sản huyện Nghĩa Đàn

Hỗ trợ giống khoai lang thương phẩm cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nghĩa Liên ra quân làm giao thông thủy lợi