Hội Nông dân và Liên đoàn lao động huyện quán triệt Chuyên đề năm 2018

Các đại biểu được nghe đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy truyền tải nội dung chính của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

   Sáng 26/4, Hội Nông dân phối hợp với Liên đoàn lao động huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Hội nông dân, LĐLĐ huyện, các đồng chí BTV Hội nông dân cơ sở, Chủ tịch công đoàn cơ sở trong toàn huyện.

  Các đại biểu được nghe đồng chí Phan Tiến Hải – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy truyền tải nội dung chính của chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Phan Tiến Hải quán triệt các nội dung chính của chuyên đề

  Bên cạnh đó, hội nghị cũng được lắng nghe bài giảng của GSTS Hoàng Chí Bảo – Chuyên gia cao cấp về Hồ Chí Minh nói chuyện về phong cách, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thông tin quý báu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Bác; những mẩu chuyện rất xúc động về đời thường nhưng mang tính khái quát cao về phẩm chất đạo đức, tư tưởng và phong cách của Người. Đồng thời triển khai kế hoạch của Hội Nông dân, Liên đoàn lao động huyện về tuyên truyền thực hiện Chỉ thị, nhân rộng điển hình; sinh hoạt chuyên đề…

Các đại biểu về tham dự hội nghị

  Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện, Liên đoàn lao động huyện cũng yêu cầu, các hội, tổ chức công đoàn cơ sở tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề đến toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, xây dựng các mô hình, việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo Bác phù hợp chức năng nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua đó, đội ngũ cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhất là người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị học tập và làm theo Bác bằng những hành động, việc làm thiết thực, cụ thể, đặc biệt là về phong cách làm việc dân chủ, quần chúng, khoa học, nêu gương và phong cách lãnh đạo dân chủ, quyết đoán, sâu sát, năng động, sáng tạo... nhằm góp phần xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả.

Thái Trường ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy )

Các tin khác

Quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho các chi bộ trực thuộc

Nghĩa Liên triển khai chuyên đề năm 2019 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đoàn xã Nghĩa Lạc cắt tóc miễn phí cho hơn 60 học sinh

Đoàn viên thanh niên thị trấn Nghĩa Đàn rửa xe gây quỹ hỗ trợ người nghèo

Đoàn xã Nghĩa Lâm triển khai mô hình “Đoàn thanh niên tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở”

Đoàn viên thanh niên rửa xe gây quỹ hỗ trợ người nghèo

Tặng quà cho phụ nữ nghèo và trao tiền xây nhà mái ấm tình thương

Biểu dương 50 điển hình nữ cán bộ công đoàn, cán bộ, hội viên, phụ nữ tiêu biểu