Hội Nông dân Nghĩa Đàn tham quan học tập mô hình trồng cây có múi

Năm nay, đến thời điểm này, theo nhận định của người trồng bưởi trên địa bàn, phần lớn các vườn bưởi mất mùa, nhưng hiện nay vườn bưởi da xanh trái vụ của gia đình anh Việt vẫn trĩu quả.

  Ngày 17/4, Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn đã tổ chức cho cán bộ 25 xã thị trấn đi tham quan mô hình trồng bưởi da xanh trái vụ của hộ anh Trần Quốc Việt xóm 2, xã Nghĩa Đức.

Tham quan mô hình trồng bưởi da xanh

 Năm 2014, sau khi đi tham quan học tập các mô hình trồng bưởi ở các tỉnh miền Nam, nhận thấy giống cây này phù hợp với chất đất của gia đình mình, anh đã mạnh dạn lấy giống từ Đồng Nai về trồng hơn 1ha. Năm 2018, vườn bưởi da xanh của gia đình anh Việt đã cho lứa quả bói đầu tiên. Năm nay, đến thời điểm này, theo nhận định của người trồng bưởi trên địa bàn, phần lớn các vườn bưởi mất mùa, nhưng hiện nay vườn bưởi da xanh trái vụ của gia đình anh Việt vẫn trĩu quả.

Bưởi da xanh sắp cho thu hoạch của gia đình anh Việt

  Tại đây, chủ vườn đã trực tiếp trao đổi một số kinh nghiệp trong nhân giống, tạo thế, tán, các xử lý kỹ thuật để có quả bưởi trái bán. Đây là những mô hình hay, kinh nghiệm quý để cán bộ hội cơ sở tuyên truyền cho bà con áp dụng và nhân rộng mô hình trên địa bàn./.

 Thu Hiền – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Hiếu phát động phong trào thu gom thuốc Bảo vệ thực vật sau sử dụng

Nghĩa Đàn chủ động phòng chống cháy rừng tại chỗ

Thí điểm mô hình cải tạo, phục hồi vườn cam nhiễm bệnh

Cựu chiến binh Đặng Hào Quang - Tấm gương sáng làm kinh tế giỏi

Nghĩa Đàn tuyên truyền người dân không bán rừng non

Nghĩa Đàn nhiều địa phương khó khăn khắc phục hồ đập

Nghĩa Đàn ra quân tiêm phòng gia súc vụ Xuân 2019

Nông dân mất mùa ngô vì nắng hạn