Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2019

Vận động hội viên nông dân tham gia làm hơn 102 km giao thông nông thôn, tham gia 2.625 ngày công, hiến 625 m tường rào và hàng ngàn tỷ đồng xây dựng NTM

   Sáng 12/7, Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Về dự có đồng chí Nguyễn Thị Hải, phó chủ tịch Thường trực hội Nông dân tỉnh, đồng chí Lê Cảnh Đại, UVBTV, trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

Các đại biểu tham gia hội nghị

  Sáu tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 20234, quán triệt cho 100% cán bộ hội. Tổ chức 602 buổi tuyên truyền với hơn 21 nghìn hội viên tham gia. Kết nạp mới 234 hội viên.

Hội nông dân các xã, thị trấn xây dựng các bể thu gom bao bì thuốc BVTV nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường

  Quĩ hỗ trợ nông dân toàn huyện đạt gần 2,8 tỷ đồng đã thực hiện 15 dự án nhóm hộ với 134 hội viên vay và 4 hộ vay nhỏ lẻ. Mở 6 lớp đào tạo nghề ngắn hạn chăn nuôi thú y, 64 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho hội viên. Thành lập 25 mô hình tổ liên kết. Vận động hội viên nông dân tham gia làm hơn 102 km giao thông nông thôn, tham gia 2.625 ngày công, hiến 625 m tường rào và hàng ngàn tỷ đồng xây dựng NTM. Tích cực tuyên truyền phòng chống bệnh dịch lợn tả Châu Phi…

Các cấp hội nông dân tích cực hỗ trợ, vận động hội viên phát triển kinh tế

  Dịp này, hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn cũng tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 20/7/2014 hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương hội Nông dân Việt Nam khóa VI về “ tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới”. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết đã góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân Nghĩa Đàn. Tạo ra nhiều phong trào thi đua lao động, sản xuất thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn, bộ mặt nông thôn ngày cành đổi mới. Hoạt động của hội nông dân ngày càng thiết thực hơn…

Đồng chí Nguyễn Thị Hải ghi nhận những kết quả, cách làm sáng tạo của hội nông dân Nghĩa Đàn 6 tháng đầu năm như phong trào thu gom bao bì thuốc BVTV

Như Trang – Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Ra mắt chi hội nghề nghiệp “nuôi ong lấy mật”

Nghĩa Thành khai giảng lớp trồng cây ăn quả có múi

Tập huấn chuyển giao KHKT trồng cây ăn quả cho đoàn viên thanh niên

Đại hội MTTQ xã Nghĩa Thành lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2019- 2024 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Nghĩa Đàn phòng trừ bệnh khảm virus hại cây sắn

Cây Đàn hương trên đất Nghĩa Đàn

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng vụ Xuân năm 2020

Nông dân Nghĩa Đàn làm giàu từ nuôi ong rừng lấy mật