Hội nghị tuyên truyền khắc phục những hạn chế tồn tại trong thi hành luật kỷ cương hành chính

Qua kiểm tra đánh giá, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại ở lề lối làm việc, việc thực hiện giờ giấc, tác phong cũng như các thủ tục hành chính ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế, vẫn còn tình trạng nghỉ không lý do, đi muộn về sớm

   Sáng 18/8, UBND Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền khắc phục những hạn chế tồn tại trong thi hành luật kỷ cương hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong các cơ quan, đơn vị huyện Nghĩa Đàn. Đồng chí Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND Huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

  Những năm qua, cùng với nhiều chỉ thị, quyết định, quy chế có liên quan, UBND Huyện tiếp tục ban hành Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

   Hội nghị, đã cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính thuộc một số lĩnh vực của huyện trong thời gian qua. Qua kiểm tra đánh giá, đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số tồn tại ở lề lối làm việc, việc thực hiện giờ giấc, tác phong cũng như các thủ tục hành chính ở một số đơn vị vẫn còn hạn chế, vẫn còn tình trạng nghỉ không lý do, đi muộn về sớm…Một số cán bộ công chức cấp xã chuyên môn còn hạn chế nên gây khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị…

Đồng chí Lê Hồng Sơn - Chủ tịch UBND huyện kết luận hội nghị

   Đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu: Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc niêm yết thủ tục hành chính tại Trung tâm giao dịch 1 của huyện, xã. Công khai đúng theo yêu cầu tại nghị định 20/2008/NĐ-CP và Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh về tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Chấp hành nghiêm túc báo cáo định kỳ 6 tháng, năm công tác kiểm soát thủ tục hành chính, yêu cầu số liệu báo cáo chính xác, đúng theo biểu mẫu quy định. Các phòng, UBND xã, thị trấn khắc phục tình trạng: hồ sơ giải quyết quá hạn, thừa thành phần hồ sơ. Tuyệt đối không tự đặt ra các thủ tục hành chính “con”, không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp thêm các thành phần hồ sơ mà pháp luật không quy định; không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao chứng thực khi quy định của pháp luật chỉ nộp bản sao (phô tô) để đối chiếu với bản gốc. Không dùng sổ theo dõi các khoản đóng góp của công dân để gắn với việc cung cấp dịch vụ hành chính công cho người dân. Nghiêm túc mở sổ theo dõi và thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả tại trung tâm giao dịch 1 cửa của huyện, xã…

 

             T/h: Như Trang- Văn Quỳnh

Các tin khác

Hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vị Đại tướng chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 4/1975

V.I. Lênin – Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới

Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

TREO CỜ - CỜ TREO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm nhân sự phải hết sức cảnh giác

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận không bố trí nhiều chức danh không chuyên trách cấp xã