Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Trong năm 2019, huyện Nghĩa Đàn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế 16,5 – 17%; Tổng giá trị sản xuất 11.874.000 triệu đồng; giá trị tăng thêm bình quân/ người/năm đặt 56,5 – 57 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 150 tỷ đồng...

  Sáng 7/1, UBND huyện Ngĩa Đàn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng chí  Lê Hồng Sơn, chủ tịch UBND huyện và các phó chủ tịch UBND huyện Võ Tiến Sỹ, Phan Văn Bình chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ huyện, chủ tịch HĐND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội Nghĩa Đàn tiếp tục được duy trì và có bước phát triển trên các mặt, quốc phòng an ninh được giữ vững, hầu hết các nhiệm vụ và chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoach đề ra. Trong đó về tốc độ tăng trưởng ước đạt 16,52%/KH 16,5%; Tổng giá trị sản xuất ước đạt 10.027.945 triệu đồng/KH 10.027.000 triệu đồng, tăng trên 18% so với cùng kỳ; Giá trị tăng thêm BQ đầu người ước đạt 51.01 triệu đồng/KH 48,5- 49 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn được hơn 145 tỷ/KH 109.639 triệu đồng (vượt 32,25%); Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,35%/KH 1% - 2%; Số xã đạt chuẩn NTM 1 xã, lũy kế 13 xã…

Các đồng chí chủ trì hội nghị

  Tại hội nghị, các đại biểu đã giành phần lớn thời gian thảo luận, trao đổi nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và đề ra giải pháp cho thời gian tới. Trong năm 2019, huyện Nghĩa Đàn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Phấn đấu tốc độ phát triển kinh tế 16,5 – 17%; Tổng giá trị sản xuất 11.874.000 triệu đồng; giá trị tăng thêm bình quân/ người/năm đặt 56,5 – 57 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 150 tỷ đồng.

Lãnh đạo UBND thị trấn Nghĩa Đàn tham gia ý kiến

  Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã ghi nhận những đóng góp, tham gia ý kiến, tham mưu giải pháp của các phòng, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực, thống nhất cao của các cấp chính quyền, phòng, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị trên địa bàn. Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch được giao, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn phải thực hiện đồng bộ các giải pháp, sớm triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án, giải pháp phát triển kinh tế xã hội đã đặt ra./.

Đồng chí Phan Tiến Hải phát biểu tại hội nghị

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Đồng chí Lê Hồng Sơn kiểm tra một số công trình ách yếu trên địa bàn

Nghĩa Đàn thăm, gặp mặt đầu xuân tại Như Xuân (Thanh Hóa)

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Đồng chí Phan Tiến Hải kiểm tra công tác làm việc đầu năm tại tại các xã

Tổng kết quy chế dân chủ cơ sở, dân vận chính quyền năm 2018

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn đón nhận Huân chương Lao động hạng III

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn

Nghĩa Thắng tổng kết và thi đua khen thưởng năm 2018