Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016-2020

Ngày 28/8, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2016 -2020), lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020). Đồng chí Nguyễn Xuân Đường- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực HĐND tỉnh,  các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành thị.
 
Giám đốc Sở KH và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch KT- XH giai đoạn 2016-2020.
Giám đốc Sở KH và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch KT- XH giai đoạn 2016-2020.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.
 
Hội nghị đã quán triệt Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc ngành Kế hoạch và Đầu tư ngày 22/8/2014 tại Đà Nẵng, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của UBND tỉnh về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm  2016 – 2020,  phổ biến Luật Đầu tư công. Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Tài chính nêu định hướng các cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn các ngành, các huyện, thành, thị, các cơ quan về xây dựng Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016- 2020. Đại diện Cục Thống kê hướng dẫn cách tính tổng sản phẩm GDP mới. Các đại biểu cũng đã thảo luận việc triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2015 - 2020.
 
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường kết luận hội nghị.
 
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường yêu cầu các sở, ban, ngành, các huyện, thành, thị phấn đấu hoàn thành Kế hoạch phát triển KT- XH năm 2014 và 5 năm 2011-2015 ở mức cao nhất, khẩn trương xây dựng KH phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016- 2020 nhằm phục vụ Đại hội Đảng các cấp. Tập trung đánh giá một cách khách quan, thẳng thắn, sát với thực tiễn, triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, các chỉ thị của Thủ tướng về quản lý đầu tư vốn ngân sách, về tăng cường quản lý đầu tư công và xử lý nợ đọng trong đầu tư xâu dựng cơ bản, nghị quyết của HĐND các cấp, kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách lớn trong tái cơ cấu kinh tế, trong thực hiện 3 đột phá lớn và đảm bảo các cân đối vĩ mô vấn đề xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Việc xây dựng KH phát triển KT- XH 5 năm 2016-2020 phải chuẩn bị một cách kỹ lưỡng trên cơ sở thực hiện của giai đoạn 2011-2015, chú trọng dự báo bối cảnh thế giới, trong nước, những thuận lợi, thách thức và khó khăn đặt ra.
 
Buổi chiều, hội nghị tiếp tục thảo luận, hỏi đáp hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch.
 
Châu Lan

Các tin khác

Nghĩa Đàn: Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội thảo cấp quốc gia kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vị Đại tướng chỉ huy Chiến dịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng 4/1975

V.I. Lênin – Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới

Thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XVII

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trần

TREO CỜ - CỜ TREO

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Làm nhân sự phải hết sức cảnh giác