Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Dịp này, hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân, UBND huyện trao giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân, hội Nông dân huyện trao giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân.

  Hội nông dân huyện Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020. Về dự có bà Nguyễn Thị Hải, phó chủ tịch hội Nông dân tỉnh, đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.

  Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện nhiều chỉ tiêu thi đua. Trong năm tổ chức được 712 buổi tuyên truyền 55.536 lượt người, trong phong trào học tập chỉ thị 05 của BCT, có 23/23 đơn vị đăng ký với 27 mô hình gia đình hộ,  16.304 hội viên tham gia ký cam kết thực hiện nội dung “3 không” “3 có”. Hội đã kết nạp được 593 hội viên mới nâng số hội viên lên 19.961 hội viên. Có 10.578 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét được 5332 hộ đạt, trong đó, cấp TW: 65 hộ, cấp tỉnh 247 hộ, cấp huyện 1436 hộ và cấp cơ sỏ 3584 hộ. Kết quả giai đoạn 2016-2020 biểu dương 126 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, 45 nông dân điển hình trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh; quỹ hỗ trợ nông dân huyện đã giải ngân cho 4 dự án sản xuất, chăn nuôi 19 hộ với tổng số tiền 380 triệu đồng, tăng thu nhập bình quân cho mỗi hộ là 15-20 triệu đồng/năm, góp phần nâng cao đời sống nông dân, đã có 4 sản phẩm được đăng ký thương hiệu sản phẩm OCOP góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên thị trường. Trong  phong trào nông dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, nông dân cấp hội đã hiến đất tường rào góp tiền hơn 13,587 tỷ đồng, 6127 ngày công làm 196,6km đường giao thông nông thôn, nông dân tham gia xây dựng phong trào xây dựng “miền quê đáng sống”, có 23/23 xã thị trấn triển khai xây dựng mô hình “hàng cây nông dân ơn Bác” với tổng số 2408 cây. Cũng trong năm, các cấp hội triển khai thực hiện nhiều chương trình mới, sáng tạo thu hút hội viên nông dân tham gia.  

Đồng chí Phan Tiến Hải phát biểu tại hội nghị

  Dịp này, hội Nông dân tỉnh trao bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân, UBND huyện trao giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân, hội Nông dân huyện trao giấy khen cho 7 tập thể, 10 cá nhân.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Hoàng Hằng- Minh Thái ( Trung tâm VHTT&TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nông dân Nghĩa Đàn tập trung chăm sóc hoa tết

Hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Nghĩa Khánh huy động hơn 300 người dân bắt ốc bươu vàng

Đoàn công tác huyện học hỏi kinh nghiệm nông nghiệp công nghệ cao các tỉnh phía Bắc

Cây sở tại Nghĩa Đàn được cấp chứng nhận Global GAP

Nghĩa Đàn sản xuất rau vụ Đông

Nghĩa Đàn triển khai vụ ép mía 2020- 2021

Được mùa cam nhờ dùng nước cá ngâm