Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ Nghĩa Đàn mở rộng

Thời gian tới các Đảng bộ, chi bộ tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2018 để phấn đấu thực hiện, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019.

  Chiều 9/10, BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị ban chấp hành Đảng bộ mở rộng để nghe tình hình thực hiện nhiệm vụ KT – XH, QP – AN, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí Vi Văn Định, TUV, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

   9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Nghĩa Đàn đạt 14,3%, tổng giá trị sản xuất đạt 7.292.107 triệu đồng, thu ngân sách 75.552 triệu đồng, số trường đạt chuẩn quốc gia lũy kế 49 trường. Công tác chính sách và an sinh xã hội được quan tâm và đảm bảo. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Kết nạp mới 143 đảng viên. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Công tác vận động quần chúng được tăng cường. Dân chủ ở cơ sở được quan tâm và phát huy. Công tác dân tộc, tôn giáo cơ bản ổn định…

Đồng chí Phan Tiến Hải thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018

Đồng chí Trương Công Cánh, bí thư Đảng ủy Nghĩa Thọ phát biểu tham luận

  Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vi Văn Định nhấn mạnh, thời gian tới các Đảng bộ, chi bộ tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2018 để phấn đấu thực hiện, triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2019. Tiếp tục thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư.  Công an, quân sự giữ vững an ninh trật tự. Làm tốt công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội. Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền…

Đồng chí Vi Văn Định kết luận hội nghị

Thu Hiền - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Quán triệt Nghị Quyết hội nghị lần thứ 8 ban chấp hành Trung ương Đảng cho cán bộ chủ chốt

Công bố Quyết định giao phụ trách, quản lý điều hành TTYT Nghĩa Đàn

Chúc mừng ngày thành lập Hội Cựu chiến binh

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường làm việc với BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn về kết quả việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo các cấp

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị gặp mặt, tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đồng chí Phan Tiến Hải dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 2, xã Nghĩa Minh

Chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhân ngày truyền thống