Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Nghĩa Đàn mở rộng góp ý về đề án tinh giản biên chế

Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, năm 2015 đến nay huyện đã sáp nhập trung tâm GDTX và trung tâm dạy nghề thành trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thuộc UBND huyện quản lý, thời gian tới đề án cũng chỉ rõ 10 việc cần làm ngay trong năm 2018

  18/5, BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị BCH mở rộng về xây dựng “Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Huyện Nghĩa Đàn giai đoạn 2018-2021 và những năm tiếp theo”. Đồng chí Vi Văn Định, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Nghĩa Đàn chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

  Tính đến 30/4/2018, tổ chức bộ máy chính trị của huyện bao gồm: Cơ quan đảng, MTTQ và đoàn thể cấp huyện: huyện ủy gồm: 5 đơn vị, 1 cơ quan sự nghiệp của Đảng, khối đoàn thể: 6 đơn vị; đối với tổ chức bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước có 40 cơ quan đơn vị, trong đó, cấp huyện: 15 phòng ban và cấp xã 25 đơn vị. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập có 72 đơn vị, trong đó 5 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và 67 đơn vị trường học. Đối với các hội cấp huyện có 17 tổ chức hội và 311 khối xóm.

Đồng chí Vi Văn Định phát biểu khai mạc hội nghị

 

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Thực hiện Đề án sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, năm 2015 đến nay huyện đã sáp nhập TTGDTX và trung tâm dạy nghề thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên thuộc UBND huyện quản lý, thời gian tới đề án cũng chỉ rõ 10 việc cần làm ngay trong năm 2018 như: trưởng BTG huyện đồng thời GĐ TTCT, tham mưu mô hình cơ quan tham mưu giúp việc chung MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội cấp huyện; xây dựng kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã và sáp nhập các khối, xóm chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định; ra soát sắp xếp lại BQL các dự án đầu tư theo hướng tự chủ; sáp nhập trung tâm VHTT - TDTT và Đài TT - TH huyện, chuyển chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế về Văn phòng HĐND&UBND huyện (7/2018); xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại các trường, sáp nhập TTDS-KHHGD huyện vào TTYT (hoàn thành quý I/2020), sáp nhập Trạm chăn nuôi và Thú y, Trạm trồng trọt và BVTV, trạm khuyến nông thành TT Dịch vụ Nông nghiệp (hoàn thành trong quý II/2019), sáp nhập một số tổ chức hội XH,xã hội nghề nghiệp (quý I/2019).

Đồng chí Vũ Ngọc Thảo, UVBTV, trưởng ban Tổ chức Huyện ủy trình bày nội dung đề án

  Đối với cấp xã thực hiện rà soát đội ngũ công chức, đội ngũ không chuyên trách, đội ngũ kiêm nhiệm chức danh, khối- xóm không đạt theo quy định từ đó bố trí sắp xếp lại theo hướng tinh gọn nhằm đảm bảo đến năm 2021 đảm bảo tỷ lệ tinh giản tối thiểu 10% trên tổng biên chế cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương từ NSNN so với năm 2015.

Hoàng Hằng - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Đàn tổng kết công tác xây dựng Đảng 2018

Nghĩa Mai trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Chúc mừng ngày truyền thống các Ban Đảng và Văn phòng Huyện ủy

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA LÂM TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG CHO CÁC ĐẢNG VIÊN

Đồng chí Phan Tiến Hải trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng

Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành cách mạng

Hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020