Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công tác quy hoạch cán bộ phải đảm bảo mở rộng dân chủ, khách quan, đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch

  Ngày 9/5, BTV Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng nhằm rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể chính trị xã hội huyện cùng đội ngũ cán bộ cốt cán ở 25 xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Quang cảnh hội nghị

  Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Vi Văn Định, TUV, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, chủ trì hội nghị khẳng định: Công tác quy hoạch cán bộ phải đảm bảo mở rộng dân chủ, khách quan, đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch.

Đồng chí Vi Văn Định khai mạc hội nghị

  Đồng chí Vũ Ngọc Thảo, UV BTV, trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đã thông qua Hướng dẫn số 02-HD/TU về Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 của BTV Tỉnh ủy. Theo hướng dẫn, đối với chức danh lãnh đạo, quản lý, tối thiểu phải quy hoạch 2 người và tối đa 4 người vào 01 chức danh; Không quy hoạch 01 người cho 01 chức danh; Không quy hoạch 01 người vào quá 03 chức danh. Trong quy hoạch, bảo đảm tỷ lệ cán bộ nữ không dưới 15% trong quy hoạch cấp ủy, Ban thường vụ cấp ủy và tập thể lãnh đạo chính quyền các cấp. Những đồng chí đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý lần đầu nói chung phải đủ tuổi để tham gia được hai khóa trở lên, ít nhất phải tham gia được trọn 01 khóa. Các đồng chí được bổ sung vào quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại cũng cần đủ tuổi công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ bổ nhiệm.

Đồng chí Vũ Ngọc Thảo thông qua các hướng dẫn về qui hoạch cán bộ

 Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu bổ sung quy hoạch các chức danh thuộc diện Tỉnh ủy quản lý.

Bỏ phiếu thông qua qui hoạch cán bộ

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII ) cho các chi bộ trực thuộc

Nghĩa Liên Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII )

Đại hội điểm hội Nông dân Nghĩa Lộc

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về huyện Nghĩa Đàn trên báo Nghệ An

Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Khám phá khu di tích quốc gia đặc biệt về chí sĩ Phan Bội Châu ở Nghệ An

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổng kết công tác hội năm 2017

Hội LHPN Nghĩa Đàn giúp đỡ 550 hội viên khó khăn