Hội đồng nhân dân xã Nhĩa Liên khóa XIX, tổ chức kỳ họp thứ 10

Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung chỉ tiêu phát triển KT – XH, QP – AN đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

   24/7, Hội đồng nhân dân xã Nhĩa Liên khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức thành công kỳ họp thứ 10, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP - AN 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Quang cảnh kỳ họp

   Trong 6 tháng đầu năm 2019, nhìn chung chỉ tiêu phát triển KT – XH, QP – AN đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên các mặt hoạt động, thường trực HĐND và các Ban của HĐND xã đã triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Các hoạt động giám sát, khảo sát, nội dung giám sát có trọng tâm trọng điểm. Đặc biệt, công tác theo dõi, đôn đốc UBND chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể, giải quyết kịp thời, thỏa đáng những ý kiến, kiến nghị của cử tri nơi cư trú,… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.  6 tháng cuối năm 2019, Nghĩa Liên tập trung đẩy mạnh việc quán triệt, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và các Nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế hoạt động, nội quy kỳ họp, chương trình hoạt động, hoạt động tiếp công dân của HĐND xã. Thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết HĐND xã đã đề ra. Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu, các Ban của HĐND một cách toàn diện, nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Phấn đấu tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN năm 2019.

Các đại biểu thảo luận

   Kỳ họp đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội quốc phòng an ninh  6 tháng cuối năm 2019, nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018, nghị quyết về việc cho chủ trương đóng góp vốn đối ứng xây dựng trường chuẩn Quốc gia; nghị quyết về việc miễn nhiệm Đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hồ Liên ( UBND xã Nghĩa Liên )

Các tin khác

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Long

Đồng chí Lê Hồng Sơn thăm, chúc mừng các trường MN, TH, THCS Nghĩa Hội nhân ngày 20/11

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Nghĩa Đàn

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang đề xuất giải pháp phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 11 HĐND huyện Nghĩa Đàn khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021

Hiệu quả cải cách hành chính ở Nghĩa Đàn

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Nghĩa Đàn

Đoàn đại biểu huyện Nghĩa Đàn thăm và làm việc với huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi )