Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hoá

Tại đây, Liên đoàn lao động huyện đã trao cho xóm Hều 1 tổng cộng 30 cái ghế ngồi, trị giá 3 triệu đồng.

   Chiều  8/12, Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Đàn tiến hành trao hỗ trợ trang thiết bị từ quỹ “Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới” cho nhà văn hoá xóm Hều 1 xã Nghĩa Liên.

  Tại đây, Liên đoàn lao động huyện đã trao cho xóm Hều 1 tổng cộng 30 cái ghế ngồi, trị giá 3 triệu đồng.

LĐLĐ Nghĩa Đàn hỗ trợ ghế cho xóm Hều 1

   Đây là hoạt động thường xuyên, có ý nghĩa của các cấp công đoàn toàn huyện trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà văn hoá

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Liên

Thẩm định công nhận xã đạt chuẩn NTM ở Nghĩa Tân

Nghĩa Đàn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hơn 80 đoàn viên thanh niên được tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM

Lấy ý kiến về kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí của xã Nghĩa Tân, Nghĩa Liên hoàn thành xây dựng NTM

Thẩm định nông thôn mới ở xã Nghĩa Tân

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Liên về tiến độ xây dựng nông thôn mới