Hỗ trợ giống khoai lang thương phẩm cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Các gia đình nhận cây giống sẽ tham gia mô hình liên kết trồng cây khoai lang, được triển khai từ giữa tháng 11/2018, trên diện tích 2,3 ha trên đất một lúa với tổng kinh phí đầu tư 70 triệu đồng.

  UBND xã Nghĩa Liên phối hợp với trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Nghĩa Đàn tổ chức trao giống khoai lang thương phẩm cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Lập Xuân 1.

Giống khoai lang được hỗ trợ

  Xóm Lập Xuân 1 là xóm được thụ hưởng chương trình 135, có trên 95% đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống của người dân còn gặp không ít khó khăn. Các gia đình nhận cây giống sẽ tham gia mô hình liên kết trồng cây khoai lang, được triển khai từ giữa tháng 11/2018, trên diện tích 2,3 ha trên đất một lúa với tổng kinh phí đầu tư  70 triệu đồng. Mỗi hộ gia đình còn được hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được trạm trồng trọt & bảo vệ thực vật huyện tập huấn, tư vấn về kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng như thu hoạch sau này…

Cán bộ trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật hướng dẫn người dân cách trồng, chăm sóc...khoai lang

Hồ Liên (  UBND xã Nghĩa Liên )

Các tin khác

Tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2018

Mô hình dứa xen cam của giáo dân Nghĩa Lộc

Giá mía đầu vụ giảm mạnh

Tập huấn chuyển giao KHKT cho đoàn viên thanh niên

Phấn đấu vụ Xuân năm 2019 đạt gần 27.500 tấn lương thực

Hội thảo bàn giải pháp quản lý chất lượng nông sản huyện Nghĩa Đàn

Hỗ trợ giống khoai lang thương phẩm cho 40 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Nghĩa Liên ra quân làm giao thông thủy lợi