Hỗ trợ 2000 tấn xi măng trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

Việc trao tặng xi măng hỗ trợ các xã, xóm đặc biệt khó khăn của Tổng công ty xi măng Việt Nam sẽ góp phần giúp huyện Nghĩa Đàn sớm hoàn thành mục tiêu đưa các xã, xóm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và vươn lên thoát nghèo bền vững./.

   Nhằm hỗ trợ các xã khó khăn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) đã tổ chức hỗ trợ xi măng cho các các xã nghèo, xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

   Trong đợt 1 này, Tổng công ty xi măng Việt Nam đã hỗ trợ 2.000 tấn xi măng cho các các xã, xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn xây dựng các công trình nông thôn mới với số tiền trị giá gần 3 tỷ đồng.

Xã Nghĩa Mai tiếp nhận xi măng

   Việc trao tặng xi măng hỗ trợ các xã, xóm đặc biệt khó khăn của Tổng công ty xi măng Việt Nam sẽ góp phần giúp huyện Nghĩa Đàn sớm hoàn thành mục tiêu đưa các xã, xóm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành cơ bản các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Thắng

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Trung

Nghĩa Đức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

Tham gia ý kiến về báo cáo thẩm tra hoàn thành xây dựng NTM của xã Nghĩa Thắng

Phụ nữ Nghĩa Đàn xây dựng môi trường xanh sạch đẹp ở nông thôn

Nghĩa Đàn triển khai xây dựng NTM năm 2019

Nghĩa Đàn khởi động NTM bằng các công trình giao thông đầu năm