HĐND xã Nghĩa Liên thông qua Đề án sáp nhập xóm trên địa bàn xã

Triển khai thực hiện sáp nhập xóm trong năm 2019, Nghĩa Liên từ 13 xóm xuống còn 5 xóm mới

     17/4, Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Liên, Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tổ chức kỳ họp "Bất thường" thông qua Đề án sáp nhập xóm năm 2019.

Toàn cảnh phiên họp

    Nghĩa Liên là xã cách trung tâm huyện Nghĩa Đàn hơn 20 km, xã có 13 xóm; trong đó có 6 xóm là đồng bào DTTS. Diện tích tự nhiên là: 914,8  ha; Dân số là: 1136  hộ; 4.410 nhân khẩu; triển khai thực hiện  sáp nhập xóm trong năm 2019, Nghĩa Liên từ 13 xóm  xuống còn 5 xóm mới: Sáp nhập xóm Tân Hiệp và Hiệp 1 thành xóm mới Liên Hiệp 1; xóm Hiệp 2 và Hiệp 3 thành xóm Liên Hiệp 2; xóm Bai và Tháp thành xóm Tháp Bai; xóm Hều 1, Hều 2 và Thiết thành xóm Thiết Hều; xóm Xuân 1, Xuân 2, Xuân 3 và Đồng Tầm thành xóm Xuân Tầm.  

     HĐND xã đã biểu quyết tán thành 100%  thông qua  Nghị quyết  đề án  sáp nhập xóm trên địa bàn xã trong năm 2019./.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về sáp nhập xóm

Hồ Liên  ( UBND xã Nghĩa Liên )

Các tin khác

Bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ quản lý, giáo viên năm 2019

Hội thi Ban Tuyên giáo cơ sở giỏi cụm số 4

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, giai đoạn 2010 – 2020

Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn làm việc với UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện.

Hội thi Ban tuyên giáo cơ sở giỏi cụm 3 năm 2019

Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn kiểm tra việc bỏ phiếu lấy ý kiến của cử tri về việc sáp nhập xã tại xã Nghĩa Liên

Nghĩa Liên triển khai lấy ý kiến sáp nhập xã tại 13/13 khu dân cư

Hội thi ban Tuyên giáo cơ sở giỏi cụm số 2