HĐND huyện giám sát về lĩnh vực đất đai tại xã Nghĩa Tân

Qua giám sát cho thấy, nhìn chung, tình hình quản lý về công tác quản lý và sử dụng đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Nghĩa Tân trong 2 năm 2016, 2017 cơ bản ổn định

  Sáng 9/5, đoàn giám sát của HĐND huyện do bà Lại Thị Bích Liên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về công tác quản lý và sử dụng đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2016, 2017 tại xã Nghĩa Tân.

Quang cảnh đợt giám sát

  Qua giám sát cho thấy, nhìn chung, tình hình quản lý về công tác quản lý và sử dụng đất đai, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Nghĩa Tân trong 2 năm 2016, 2017 cơ bản ổn định; không có hiện tượng giao đất trái thẩm quyền; việc sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các chủ sử dụng đất cơ bản đã được giao và cấp GCN QSD đất.

  Tuy nhiên, đoàn giám của HĐND huyện cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của xã như: Hồ sơ lưu trữ chưa thực hiện đúng, đủ theo quy trình; việc viết phiếu hẹn cho dân chưa đảm bảo; Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự án mới đạt 70% kế hoạch; chưa có thông báo sau giải quyết đơn thư…

  Kết luận buổi giám sát, bà Lại Thị Bích Liên đề nghị trong thời gian tới, xã Nghĩa Tân cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật về đất đai cho các tầng lớp nhân dân địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ trong thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy trình trong quản lý đất đai và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương; qua đó tạo sự ổn định và phát huy, khai thác các tiềm năng, lợi thế về đất đai của địa phương. 

Bài Lại Thị Bích Liên kết luận phiên giám sát

Đức Thể ( UBND xã Nghĩa Tân )

Các tin khác

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nghĩa Đàn đón nhận Huân chương Lao động hạng III

UBND huyện làm việc với thị trấn Nghĩa Đàn

Nghĩa Thắng tổng kết và thi đua khen thưởng năm 2018

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với Công an huyện

Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Hội đồng nhân dân xã Nghĩa Tân tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND

NGHĨA MINH TỔ CHỨC KỲ HỌP HĐND LẦN THỨ 8 KHÓA XIX

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu