Gần 100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 Sáng 20/6, Trung tâm Chính trị huyện Nghĩa Đàn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, lớp thứ I, năm 2022. Tới dự có đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy.

Quang cảnh lễ khai giảng

  Trong thời gian 7 ngày, 98 học viên sẽ được truyền đạt 10 chuyên đề chính: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản việt Nam… Kết thúc khóa học các học viên sẽ tham gia viết bài thu hoạch.

Đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nghĩa Đàn phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp bồi dưỡng

Các đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng

 Qua lớp bồi dưỡng, giúp các đảng viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó ra sức rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, xứng đáng danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Đức Anh ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội nghị phản biện và dự thảo đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về cán bộ và công tác cán bộ

Các cơ quan đơn vị chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng 1/8

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2022-2027

Ban Thường vụ Huyện ủy tặng quà đảng viên là thương binh, bệnh binh 55 năm tuổi Đảng trở lên

Bí thư Huyện ủy đi thăm và tặng quà nhân ngày TBLS