Dòng họ Nguyễn Đình xã Nghĩa Hưng đón nhận danh hiệu Dòng họ văn hóa

Hiện tại trong dòng họ có 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, 100 % hộ gia đình khá, giàu không có hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu/người/năm.

  Dòng họ Nguyễn Đình, xóm 2 xã Nghĩa Hưng đón nhận danh hiệu dòng họ văn hóa giai đoạn 2017- 2018.

Lễ rước bằng

  Dòng họ Nguyễn Đình có nguồn gốc từ huyện Hưng Nguyên. Năm 1961 thực hiện chủ trương về việc di cư dân số khai hoang, lập hóa, xây dựng đời sống kinh tế, một số hộ thuộc dòng họ Nguyễn Đình đã lên mãnh đất Nghĩa Hưng, Nghĩa Đàn để khai hoang lập nghiệp. Đến nay dòng họ đã có 36 hộ với 180 nhân khẩu. Phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, con cháu dòng họ Nguyễn Đình hiện nay rất hăng hái lao động sản xuất, nâng cao thu nhập và cải thiện cuộc sống.  Hiện tại trong dòng họ có 100% gia đình đạt gia đình văn hóa, 100 % hộ gia đình khá, giàu không có hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu/người/năm. Hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng hương ước, quy ước… được con cháu hưởng ứng rất nhiệt tình.Với những thành tích và nỗ lực đó, năm 2018 dòng họ Nguyễn Đình đã được UBND huyện công nhận dòng họ văn hóa.

Trao bằng công nhận danh hiệu Dòng họ văn hóa

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Khai mạc Lễ hội Cây đa làng Trù lần thứ VI năm 2019

Gắn biển công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Gắn biển công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Gắn biển công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam

Hấp dẫn Cuộc thi Tìm kiếm tài năng huyện Nghĩa Đàn

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tổ chức giao lưu gặp mặt cán bộ công đoàn nhân kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm

Cơ quan xã Nghĩa Tân đón nhận danh hiệu cơ quan đạt chuẩn văn hóa