Đồng chí Lê Hồng Sơn kiểm tra một số công trình ách yếu trên địa bàn

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết cùng với các nguồn vốn khác, UBND huyện sẽ bố trí kinh phí phù hợp để sửa chữa phần tràn xả lũ đập Tháp. Đồng chí cũng giao cho các ban ngành khẩn trương hoàn thành thủ tục để sớm triển khai công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

   Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Sơn, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra một số công trình ách yếu trên địa bàn. Cùng đi có đồng chí Phan Văn Bình, phó chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế - Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng.

   Đập Tháp xã Nghĩa Liên, hiện tại, phần tràn xả lũ đang bị hư hỏng nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Tràn xả lũ của đập Tháp đang bị hư hỏng nặng

  Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Lê Hồng Sơn cho biết cùng với các nguồn vốn khác, UBND huyện sẽ bố trí kinh phí phù hợp để sửa chữa phần tràn xả lũ. Đồng chí cũng giao cho các ban ngành khẩn trương hoàn thành thủ tục để sớm triển khai công trình nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Đồng chí Lê Hồng Sơn cùng các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế tại tràn xả lũ

    Dịp này, đoàn cũng đã đi kiểm tra tình trạng tại đập đội 9, xã Nghĩa Bình, tiến độ thi công đường trung tâm Y tế huyện – quốc lộ 48 E.

Kiểm tra tiến độ thi công đường trung Tâm y tế - quốc lộ 48E

Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cứ tri Nghĩa Đàn

Đồng chí Lê Hồng Sơn kiểm tra cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn

UBND huyện làm việc với các xã, thị trấn về công tác xây dựng xã chuẩn Quốc gia về y tế

Phiên họp định kỳ UBND huyện quí 1

Đồng chí Lê Hồng Sơn kiểm tra một số công trình ách yếu trên địa bàn

Nghĩa Đàn thăm, gặp mặt đầu xuân tại Như Xuân (Thanh Hóa)

UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với UB MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

Đồng chí Phan Tiến Hải kiểm tra công tác làm việc đầu năm tại tại các xã