Đồng bào DTTS đóng góp hơn 9 tỷ đồng để xây dựng các công trình nông thôn

Đến nay đã có 6/18 xã có đồng bào dân tộc thiểu số về đích NTM.

  Sáng 12/6, UBMTTQ huyện Nghĩa Đàn tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01/KL – ĐCT của Đoàn chủ tịch UBTWMTTQVN về công tác dân tộc.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Sau 3 năm triển khai thực hiện kết luận 01, hoạt động của MTTQ các cấp huyện Nghĩa Đàn không ngừng đổi mới cả nội dung, hình thức vận động, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó đã góp phần cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng NTM tại địa phương. Từ năm 2015 đến nay, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Nghĩa Đàn đã hiến 104.659 m2 đất, 7.318m2 tường rào, đóng góp 39.716 ngày công và hơn 9 tỷ đồng tiền mặt để xây dựng các công trình nông thôn. Đến nay đã có 6/18 xã có đồng bào dân tộc thiểu số về đích NTM.

Đồng bào các dân tộc xã Nghĩa Đức tích cực làm đường GTNT

  Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đã thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội. Từ năm 2015 đến nay Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 161 công trình, trong đó có 155 công trình đảm bảo chất lượng tiến độ, 6 công trình đề nghị xem xét xử lý, chất lượng chưa cao. Từ những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

  Dịp này, UBND huyện và MTTQ huyện đã trao tặng giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện kết luận số 01 của UBTWMTTQ VN về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN trong công tác dân tộc”./.

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Thu Hiền - Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Nghĩa Đàn nhân dân ý thức cao trong xây dựng NTM

Cụm công đoàn cơ sở số 5 tặng quà cho 2 xóm về đích NTM năm 2017

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nghĩa Thắng

Đồng bào DTTS đóng góp hơn 9 tỷ đồng để xây dựng các công trình nông thôn

Bài học nâng cao thu nhập của những xã về đích NTM

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn kiểm tra tiến độ xây dựng NTM tại xã Nghĩa Đức

Huyện Ba Tơ ( Quảng Ngãi ) tham quan mô hình xây dựng xã NTM tại Nghĩa Liên

Xã Nghĩa Yên tổ chức lễ công bố xóm 3 đạt chuẩn NTM năm 2017