Đồng bào công giáo Nghĩa Đàn đóng góp 9.000 ngày công xây dựng NTM

Đời sống kinh tế trong đồng bào được nâng lên, năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào giáo dân 14,2% thì đến nay chỉ còn 8,4%, số hộ khá, giàu tăng.

   Ngày 2/6, Ban đoàn kết công giáo  huyện Nghĩa Đàn tổ chức đại hội đại biểu người công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện Nghĩa Đàn lần thứ VII nhiệm kỳ 2017- 2022.

Toàn cảnh Đại hội

  Huyện Nghĩa Đàn có cộng đồng Công giáo 2.308 hộ, phân bố ở 6 xã, thị trấn, chiếm 7,9% dân số  huyện.

   Ban đoàn kết công giáo huyện Nghĩa Đàn trong nhiệm kỳ qua đã phát huy vai trò là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa giáo hội với Đảng, chính quyền địa phương; vận động đồng bào tham gia phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”, người Công giáo huyện Nghĩa Đàn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2012 - 2017 hơn 1,1 vạn đồng bào công giáo huyện Nghĩa Đàn đã đóng góp gần 9 nghìn ngày công, 1,7 tỷ đồng tiền mặt, hiến 7.000m2 đất,dỡ bỏ 800m2 tường rào để xây dựng giao thông nông thôn, nhà văn hóa khối, xóm. Đời sống kinh tế trong đồng bào được nâng lên, năm 2012 tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào giáo dân 14,2% thì đến nay chỉ còn 8,4%, số hộ khá, giàu tăng.

  Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào Công giáo sinh sống nhìn chung ổn định. Cộng đồng dân cư tích cực thi đua thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và giáo hội; cùng nhau xây dựng các giáo xứ, giáo họ, khu dân cư an toàn làm chủ, tích cực phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, thực hiện tốt quy ước, hương ước khối, xóm.

   Đại hội đã hiệp thương cử ra Ban đoàn kết công giáo huyện Nghĩa Đàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 13 người.

Ban đoàn kết công giáo huyện Nghĩa Đàn khóa VII ra mắt

   Tại đại hội, UBND huyện Nghĩa Đàn đã trao giấy khen cho 5 tập thể, UBMTTQ huyện trao giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

UBND huyện Nghĩa Đàn tặng giấy khen cho các tập thể

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nợ BHXH, BHYT, BHTN gần 16 tỷ đồng

Nghĩa Đàn có 2 đoàn viên đạt giải ở Hội thi Thợ giỏi trong Thanh niên tỉnh Nghệ An năm 2017

Hội thảo Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ

Phát động phong trào thu gom thuốc Bảo vệ thực vật sau sử dụng

Hiệu quả mô hình xử lý rác thải hộ gia đình bảo vệ môi trường

Sơ kết phong trào thi đua “lao động sáng tạo” giai đoạn 2012 – 2017

Tuổi trẻ Nghĩa Đàn làm mới 4 km đường GTNT

Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội