Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với xã Nghĩa Tân về xây dựng nông thôn mới

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vi Văn Định lưu ý: Đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương xác định xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghĩa Tân

  Sáng ngày 17/2, đồng chí Vi Văn Định, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm Nghĩa Tân về tiến độ xây dựng nông thôn mới.

Quang cảnh buổi làm việc

  Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Tân đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đánh giá mức độ các tiêu chí đạt chuẩn, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, giải quyết dứt điểm để phấn đấu về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2017. Hiện tại, xã Nghĩa Tân còn 5 tiêu chí là: Thu nhập; Cơ sở vật chất trường học; Môi trường, an toàn thực phẩm; thành lập Hợp tác xã  chưa đạt.

  Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vi Văn Định lưu ý:  Đội ngũ cán bộ lãnh đạo địa phương xác  định xây dựng Nông thôn mới là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghĩa Tân. Trước mắt, yêu cầu lãnh đạo xã Nghĩa Tân và các ngành xác định lại nhiệm  vụ của mình, điều chỉnh một cách toàn diện phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu, phải gắn trách nhiệm vào từng con người cụ thể, phụ trách các tiêu chí, báo cáo cụ thể những khó khăn cần các cấp các ngành hỗ trợ kinh phí về xây dựng các hạng mục Nông thôn mới một cách toàn diện…

Đồng chí Vi Văn Định phát biểu tại phiên làm việc

Hà Đức Thể  ( PCT HĐND xã Nghĩa Tân )

Các tin khác

Nghĩa Đàn nỗ lực xây dựng nông thôn mới

Hơn 80 đoàn viên thanh niên được tập huấn tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong xây dựng NTM

Lấy ý kiến về kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiêu chí của xã Nghĩa Tân, Nghĩa Liên hoàn thành xây dựng NTM

Thẩm định nông thôn mới ở xã Nghĩa Tân

Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn làm việc với xã Nghĩa Liên về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tặng sân bóng chuyền cho chi đoàn vùng đồng bào có đạo

Nghĩa Liên thành lập Hợp tác xã Hợp tác xã Nông nghiệp – Dịch vụ và Thương mại

Nghĩa Đàn 10 xóm đăng ký về đích NTM năm 2017