DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐANG NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 30/9/2017

Chi cục thuế Nghĩa Đàn Thông báo
DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐANG NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 30/9/2017
         
STT MST Tên NNT Địa chỉ Tổng nợ
1 2900603653 Công Ty TNHH  Vinh Sơn Thị trấn Ng.Đàn         52,452,065
2 2901258544 CÔNG TY CP  XÂY DỰNG VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI SƠN HẢI Thị trấn Ng.Đàn         64,947,075
3 2900330396 Công Ty TNHH  Một Thành Viên 1/5 Nghệ An Thị trấn Ng.Đàn       592,310,307
4 2901635538 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ & Xuất Nhập Khẩu Trường Xuân Xã Nghĩa Bình         42,358,393
5 2901293517 Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ An Hoà Xã Nghĩa Hồng         21,300,357
6 2901622987 Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Drt Xã Nghĩa Hưng         11,622,932
7 2901860149 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP PHÚ ĐẠT PHÁT Xã Nghĩa Khánh           8,124,136
8 2900911633 Công ty TNHH Thanh Hảo xã Nghĩa Khánh         69,647,358
9 2901632181 CÔNG TY CP PHÚ HƯNG NA Xã Nghĩa Khánh       448,421,236
10 2900936388 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG TIÊN HOÀNG Xã Nghĩa Lộc         33,039,039
11 2901796937 Công Ty TNHH Chế Biến Lâm Sản Trang Tuấn Xã Nghĩa Long       103,192,992
12 2900619639 Công Ty CP  Khai Thác Đá Tân Thành Xã Nghĩa Tân       109,472,420
13 2900905799 Công Ty CP Thương Mại Hoàn Long Xã Nghĩa Thịnh       238,242,780
14 2901491727 Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Phủ Quỳ Xã Nghĩa Trung         21,797,825
15 2900512999 Công Ty TNHH Trường An Phú Xã Nghĩa Trung       176,982,156
16 2900474863 Công ty TNHH Trường Phước Xã Nghĩa Trung       311,840,311
17 2900785160 Công Ty TNHH Sơn Thành Xã Nghĩa Trung       371,265,407
18 2901852571 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGHỆ HẰNG Xã Nghĩa Yên           6,666,480
    TỔNG CỘNG      2,683,683,269

Các tin khác

129 học viên được tập huấn công tác Quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí

Thông báo phẫu thuật mắt miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP ĐANG NỢ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẾN 30/9/2017