Đảng bộ xã Nghĩa Liên quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa XII )

Dịp này, Đảng bộ xã Nghĩa Liên trao huy hiệu Đảng cho 15 đồng chí đảng viên tròn 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng.

   Sáng11/8, Đảng bộ xã  Nghĩa Liên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng bộ và trao huy hiệu Đảng cho 15 đồng chí đảng viên tròn 30, 40, 45, 50  năm tuổi Đảng.

Trao huy hiệu đảng cho đảng viên

   Hội nghị lần này tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Hội nghị đã giúp các lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn, nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đi vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn liền với xây dựng nông thôn mới.

Hồ Liên ( UBND xã Nghĩa Liên )

Các tin khác

Đảng ủy xã Nghĩa Liên tọa đàm kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng

Nghĩa Khánh tổng kết công tác xây dựng Đảng

Đại hội đại biểu Hội nông dân xã Nghĩa Tân nhiệm kỳ 2018 – 2023

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho 10 đảng viên

Đảng ủy Cơ quan Huyện tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017

Đại hội hội Nông dân xã Nghĩa Thọ lần thứ XI nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trao tặng Huy hiệu đảng cho đảng viên ở Đảng bộ Nghĩa Thịnh

Nghĩa Đàn tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017