Đảng bộ xã Nghĩa Liên quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa XII )

Dịp này, Đảng bộ xã Nghĩa Liên trao huy hiệu Đảng cho 15 đồng chí đảng viên tròn 30, 40, 45, 50 năm tuổi Đảng.

   Sáng11/8, Đảng bộ xã  Nghĩa Liên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) của Đảng bộ và trao huy hiệu Đảng cho 15 đồng chí đảng viên tròn 30, 40, 45, 50  năm tuổi Đảng.

Trao huy hiệu đảng cho đảng viên

   Hội nghị lần này tập trung quán triệt 3 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), Nghị quyết về Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và Nghị quyết về Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Các đại biểu tham dự hội nghị

  Hội nghị đã giúp các lãnh đạo chủ chốt, đảng viên trong toàn Đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn, nắm vững nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các mục tiêu, những quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đi vào cuộc sống, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn liền với xây dựng nông thôn mới.

Hồ Liên ( UBND xã Nghĩa Liên )

Các tin khác

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên giáo các cấp

Tập trung trả nợ NTM

CHI BỘ TỐT THÌ NHIỀU VIỆC MỚI TỐT!

Nghĩa Đàn tổng kết Nghị quyết trung ương 3 ( khóa VIII )

Đảng bộ xã Nghĩa Liên quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 ( khóa XII )

Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 46.204 triệu đồng

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn mở rộng

Đại hội đại biểu Cựu chiến binh huyện Nghĩa Đàn lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 - 2022