Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Nghĩa Đàn quyết tâm làm theo lời Bác dặn

Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung, phần việc, mô hình gắn với chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện.

  Trong những ngày Tháng 5 lịch sử, toàn Đảng, toàn dân ta lại hướng về Bác với tấm lòng trân trọng và vô cùng thành kính và càng đặc biệt hơn khi năm 2020, tròn 130 năm Ngày sinh của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là di sản vô giá mà Người để lại, mãi mãi là ánh sáng, là niềm tin, là chuẩn mực để cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân suốt đời học và làm theo.

  Sinh thời, Bác Hồ rất quan tâm đến việc bồi dưỡng, xây dựng và nêu gương người tốt, việc tốt. Người từng căn dặn: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Và Thi đua là yêu nước- yêu nước thì phải thi đua- những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Đối với Đảng bộ Nghĩa Đàn, vinh dự và hạnh phúc khi ngày 10/12/1961, cán bộ, đảng viên và đồng bào các dân tộc Nghĩa Đàn được đón Bác về thăm. Bác đã ân cần căn dặn cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm cải tiến công cụ, thi đua để tăng năng suất lao động, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên trong công tác, học tập và lao động dựng xây quê hương Nghĩa Đàn vững mạnh. Thực hiện lời căn dặn của Bác, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã tiếp tục phát huy truyền thống huyện anh hùng, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách,nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong xử lý công việc và đã có những chuyển biến rất tích cực.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện báo công với Bác tại Khu di tích Kim Liên, Nam Đàn

  Nhìn chung, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nhiều nội dung, phần việc, mô hình gắn với chức năng nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị và có nhiều sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Từ nghiêm túc trong học tập, mạnh mẽ trong tuyên truyền đến chú trọng trong thi đua xây dựng mô hình với 93 phong trào, công trình, phần việc; tạo điểm nhấn, sáng tạo trong xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện như: Đảng bộ cơ quan Huyện ủy: Vững niềm tin theo Đảng. Chống chủ nghĩa cá nhân. Khoa học và dân chủ. Đảng bộ Ban chỉ huy Quân sự huyện: "Dân chủ, kỷ luật, tự giác, nghiêm minh; sâu sát cơ sở, gần gũi với nhân dân, trên dưới đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động...". Đảng bộ Công an huyện: “Xây dựng phong cách người cán bộ, công an nhân dân trên quê hương Bác Hồ: Bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Chi bộ Toà án thực hiện phương châm "Hết việc chứ không hết giờ", quan tâm giải quyết các yêu cầu bức xúc của nhân dân.  Đảng bộ xã Nghĩa Lợi với tiêu chí “Đoàn kết - Sáng tạo - Trung thực - Nói đi đôi với làm”, UBND xã Nghĩa Hồng thực hiện "3 không", "3 đúng", "3 cần", "3 chống"...và còn nhiều tiêu chí khác được các đơn vị sáng tạo trong xây dựng và thực hiện.

Huyện ủy Nghĩa Đàn sơ kết 3 năm và biểu dương các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

   Việc học tập và làm theo gương Bác thực sự đã và đang đi vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người, từ cán bộ, đảng viên đến người dân trên địa bàn huyện; đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, gần dân, sát dân, trọng dân, lắng nghe các ý kiến của nhân dân và vì nhân dân phục vụ như: quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị củanhân dân; tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện tốt “4 xin: Xin chào, xin lỗi, xin cảm ơn, xin phép; 4 luôn: Luôn mỉm cười, luôn nhẹ nhàng, luôn lắng nghe, luôn giúp đỡ”. Tổ chức Diễn đàn “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu và làm cho dân tin”, thực hiện mô hình 4 đúng là: Đúng giờ, đúng kế hoạch, đúng chức trách nhiệm vụ, đúng pháp luật”; 4 phải là: “Phải minh bạch, tận tình, khoa học, hiệu quả”; 3 sát là: “sát địa bàn cơ sở, sát chỉ tiêu, sát nhân dân”.

Các tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid – 19

  Tích cực thực hiện mô hình “Ngày nghỉ, giờ nghỉ vì dân”. Thăm hỏi, động viên về đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; vận động, kêu gọi nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và tham gia các phong trào thi đua nhất là chung tay xây dựng nông thôn mới với các mô hình: “Miền quê đáng sống”, xây dựng và lan toả các “Con đường hoa” đoạn đường “Sáng xanh sạch đẹp”. Nhân rộng yêu thương với các phong trào “Quỹ vì người nghèo”, “Mái ấm tình thương”, nhà đại đoàn kết, Ngôi nhà Khăn Quàng đỏ, “Phụ nữ tiết kiệm và phong trào 15+1”, “Tiết kiệm của cá nhân đỡ đần cho người khó”, giúp đỡ đồng bào xoá bỏ các hủ tục lạc hậu, vươn lên phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo...đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm nhanh từ 11,05% (năm 2015) xuống 3,63% (năm 2019).

Hội nông dân xã Nghĩa Thịnh trồng “Hàng cây nông dân ơn Bác”

  Từ sự gương mẫu, nêu gương của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo; sự đoàn kết, cố gắng vươn lên trong sản xuất của Nhân dân, nhất là sự chung tay xây dựng Nông thôn mới, huyện đã có 13/22 xã được công nhận đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, sự đồng thuận, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư và sản xuất có hiệu quả như các dự án của Tập đoàn TH, đã tạo nên những đột phá về chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở Nghĩa Đàn cũng như hình ảnh về một mảnh đất giàu tiềm năng phát triển, con người thân thiện, chung sức, đồng lòng.

 Có thể nói từ sự linh hoạt trong lựa chọn nội dung, tiêu chí trọng tâm, phát huy sức mạnh toàn dân đến quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện, chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, đã có 156 tập thể, cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng ở cấp huyện và trên 1000 điển hình ở cơ sở là cán bộ, đảng viên đến người nông dân, công nhân, công chức, viên chức, trực tiếp lao động, sản xuất và công tác. Đó là, những sự gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm vì cộng đồng và vì mọi người. Những việc làm, kết quả đó là minh chứng rõ nét cho việc học tập và làm theo lời Bác của cán bộ, đảng viên và kết quả này lại được chính người dân thừa nhận, tạo được tác động tích cực, lan tỏa, tiếp thêm động lực và sức mạnh cho phong trào thi đua trên quê hương Nghĩa Đàn, làm cho Nghĩa Đàn ngày càng khởi sắc.

  Thành tích và kết quả trong thực hiện Chỉ thị 05 đạt được là khá lớn song vẫn còn có một số cán bộ, đảng viên chưa thực sự tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm trong công việc và phục vụ nhân dân. Vẫn còn một số tập thể chưa đưa việc học và làm theo Bác vào trong công việc và hoạt động hàng ngày của mình. Chưa thực sự chú trọng chăm lo công tác sinh hoạt chuyên đề. Chưa có thật nhiều điển hình, việc làm hay, nổi bật có ý nghĩa được lan tỏa mạnh mẽ như mong muốn.

  Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hiệu quả, thiết thực, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chúng ta phải chú trọng gắn chặt việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, gắn với ý thức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên, thực sự là người cán bộ vì dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Một góc thị trấn Nghĩa Đàn

  Mỗi địa phương, đơn vị cần xác địnhphần việc cụ thể, chung tay giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các đơn vị đang nỗ lực xây dựng nông thôn mới để đẩy mạnh phong trào “Xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Chính quyền các cấp, chú trọng thực hiện tiếp dân định kỳ, đối thoại với Nhân dân, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị chính đáng của Nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng. Tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, quan tâm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc học tập và làm theo lời Bác, xây dựng hệ thống chính trị, trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến. Đồng thời, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền gắn chặt với giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy sức mạnh tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên báo chí và mạng xã hội. Phát động và tổ chức để mỗi đảng viên, nhân dân luôn tự giác, tự nguyện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và trong cuộc sống.

  Chúng ta tin tưởng rằng, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự linh hoạt và sáng tạo trong quá trình lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận cao của nhân dân chúng ta sẽ tiếp nối và lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào thi đua “Nghệ An làm theo lời Bác dặn” trên quê hương Nghĩa Đàn, góp phần đưa Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020 - 2025) thành công tốt đẹp, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị để xây dựng Nghĩa Đàn ngày càng văn minh, giàu đẹp trong chặng đường tiếp theo.

Hoàng Thị Thu Trang ( Bí thư Huyện ủy )

Các tin khác

Nghĩa Lợi kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ chí Minh

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Nghĩa Đàn quyết tâm làm theo lời Bác dặn

Đảng ủy Quân sự huyện được biểu dương trong học tập và làm theo Bác

Đạo đức Hồ Chí Minh - Tấm gương sáng ngời cho mỗi chúng ta

Phó trưởng công an huyện Nghĩa Đàn hết lòng vì nhân dân

Nghĩa Sơn sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05

Xã Nghĩa Phú sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

Nghĩa Liên sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị