Dân quân năm thứ 1 cụm số 3 dân vận giúp xóm Lung Hạ làm đường bê tông NTM

Để giúp xóm Lung Hạ sớm hoàn thành tiêu chí giao thông, sau khi được huyện hỗ trợ xi măng, 52 chiến sỹ mới cụm số 3 đã tích cực giúp dân làm mới hơn 200m đường bê tông.

  Thực hiện chương trình huấn luyện dân quân năm thứ nhất năm 2020, lực lượng dân quân cụm số 3 gồm 4 xã: Nghĩa Lợi, Nghĩa Lạc, Nghĩa Thọ và Nghĩa Phú làm công tác dân vận làm đường giao thông NTM tại xóm Lung Hạ xã Nghĩa Lợi.

  Xóm Lung Hạ có 107 hộ, 447 khẩu, 100% đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, thực hiện phong trào chung sức xây dựng NTM, năm 2019, nhân dân trong xóm đã tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công làm được 1000m đường bê tông. Để giúp xóm Lung Hạ sớm hoàn thành tiêu chí giao thông, sau khi được huyện hỗ trợ xi măng, 52 chiến sỹ mới cụm số 3 đã tích cực giúp dân làm mới hơn 200m đường bê tông.

Lực lượng dân quân cụm số 3 giúp xóm Lung Hạ làm GTNT

  Có thể nói:bằng những việc làm thiết thực, công tác dân vận của lực lượng Dân quân năm thứ nhất huyện Nghĩa Đàn ngày càng thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương./.  

Thu Hiền - Minh Thái ( Trung tâm VH, TT và TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Dân quân năm thứ 1 cụm số 3 dân vận giúp xóm Lung Hạ làm đường bê tông NTM

Huyện ủy Nghĩa Đàn Tổ chức trao tiền hỗ trợ sửa sang nhà văn hóa xóm Hữu Lập ( Nghĩa An )

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa An về tiến độ xây dựng nông thôn mới

Xây dựng NTM nhằm phục vụ lợi ích của nhân dân

LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn giúp nhân dân xóm An Phú xây dựng NTM

Cơ quan UBND huyện giúp đỡ xóm Nho Hạp xã Nghĩa An xây dựng NTM

UBND huyện làm việc với xã Nghĩa Thịnh về tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

Tập huấn xây dựng mô hình vườn chuẩn NTM năm 2020