Đại hội MTTQ xã Nghĩa Thành lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2019- 2024 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Đại hội đã hiệp thương bầu 45 vị vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới.

  Ngày 13/5, Thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An, UB MTTQ lâm thời xã Nghĩa Thành tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019- 2024, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Các đại biểu tham dự Đại hội

   UB MTTQ Lâm thời xã Nghĩa Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã ( Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng và Nghĩa Liên ), với tổng số là 104 vị UVUB MTTQ xã được cơ cấu thành phần hợp lý, đại diện cho các tổ chức thành viên và các thành phần kinh tế, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân; Sau khi sáp nhập tổng số hộ trên địa bàn xã là 2.539 hộ; với 9.716 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số là 2.750 chiếm 28,5%; Chương trình “ngày vì người nghèo” là một trong những hoạt động nổi bật của Uỷ ban MTTQ xã đến các ban công tác Mặt trận thôn xóm , khơi dậy nguồn lực lớn của toàn dân trong việc chung tay vì người nghèo.

MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

  Tuy nhiên: Về phát triển Kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn hạn chế; tình hình tai nạn giao thông vẫn còn xẩy ra, các tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, công tác cán bộ chưa ổn định, diễn biến của dịch Covid-19 khó lường, ảnh hưởng đén đời đời sống, thu nhập của người dân, tác động không nhỏ đến công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã nhà.                                                                                                                                 Tại đại hội, các đại biểu thảo luận, thông qua chương trình hành động và hiệp thương cử ra các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam theo đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam và các quy định hiện hành. Đại hội đã hiệp thương bầu 45 vị vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới. Đồng chí  Nguyễn Thị Tý được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

UB MTTQ xã Nghĩa Thành khóa 1 nhận nhiệm vụ

Đức Thể ( UBND xã Nghĩa Thành )

Các tin khác

Nghĩa Thành khai giảng lớp trồng cây ăn quả có múi

Tập huấn chuyển giao KHKT trồng cây ăn quả cho đoàn viên thanh niên

Đại hội MTTQ xã Nghĩa Thành lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2019- 2024 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Nghĩa Đàn phòng trừ bệnh khảm virus hại cây sắn

Cây Đàn hương trên đất Nghĩa Đàn

Tập trung thực hiện các giải pháp phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng vụ Xuân năm 2020

Nông dân Nghĩa Đàn làm giàu từ nuôi ong rừng lấy mật

Nghĩa Đàn bí vào mùa thu hoạc hoạch, thương lái đến tận ruộng đặt mua