Đại hội MTTQ xã Nghĩa Thành lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2019- 2024 sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Đại hội đã hiệp thương bầu 45 vị vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới.

  Ngày 13/5, Thực hiện Nghị quyết số 831/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Nghệ An, UB MTTQ lâm thời xã Nghĩa Thành tổ chức Đại hội MTTQ nhiệm kỳ 2019- 2024, sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Các đại biểu tham dự Đại hội

   UB MTTQ Lâm thời xã Nghĩa Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã ( Nghĩa Tân, Nghĩa Thắng và Nghĩa Liên ), với tổng số là 104 vị UVUB MTTQ xã được cơ cấu thành phần hợp lý, đại diện cho các tổ chức thành viên và các thành phần kinh tế, cá nhân tiêu biểu, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân; Sau khi sáp nhập tổng số hộ trên địa bàn xã là 2.539 hộ; với 9.716 nhân khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số là 2.750 chiếm 28,5%; Chương trình “ngày vì người nghèo” là một trong những hoạt động nổi bật của Uỷ ban MTTQ xã đến các ban công tác Mặt trận thôn xóm , khơi dậy nguồn lực lớn của toàn dân trong việc chung tay vì người nghèo.

MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

  Tuy nhiên: Về phát triển Kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ còn hạn chế; tình hình tai nạn giao thông vẫn còn xẩy ra, các tệ nạn xã hội vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, công tác cán bộ chưa ổn định, diễn biến của dịch Covid-19 khó lường, ảnh hưởng đén đời đời sống, thu nhập của người dân, tác động không nhỏ đến công tác tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã nhà.                                                                                                                                 Tại đại hội, các đại biểu thảo luận, thông qua chương trình hành động và hiệp thương cử ra các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam theo đúng Điều lệ MTTQ Việt Nam và các quy định hiện hành. Đại hội đã hiệp thương bầu 45 vị vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ mới. Đồng chí  Nguyễn Thị Tý được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.

UB MTTQ xã Nghĩa Thành khóa 1 nhận nhiệm vụ

Đức Thể ( UBND xã Nghĩa Thành )

Các tin khác

Hội thảo trình diễn máy phun thuốc BVTV không người lái

Chàng thanh niên với khát vọng đưa cây đặc sản thế giới về đất Nghĩa Đàn

Nghĩa Thành tổng kết công tác sản xuất, thu hoạch mía niên vụ 2019 – 2020

Hội nghị biểu dương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi lần thứ IX

Nghĩa Đàn triển khai đề án sản xuất vụ Đông 2020

Tập huấn chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020

Đồng chí Nguyễn Đức Trung chủ tịch UBND tỉnh thăm các mô hình kinh tế tại Nghĩa Đàn

Khai mạc lớp tập huấn các văn bản qui phạm pháp luật ngành Tài nguyên và Môi trường