Đại hội MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lợi lần thứ XXII

Đại hội đã hiệp thương cử ra 36 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt nam xã Nghĩa Lợi lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Nguyễn Văn Linh giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lợi.

  Ngày 7/1, UB MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lợi tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Đại diện các tầng lớp nhân dân chúc mừng Đại hội

   Nghĩa Lợi là xã khó khăn của huyện Nghĩa Đàn, có 73% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Trong 5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước có ý nghĩa thiết thực. MTTQ và các tổ chức thành viên xã Nghĩa Lợi đã vận động nhân dân hiến hơn 2000 m2 đất, 140m tường rào, hơn 1600 cây cối , huy động sức dân hiến ngày công, tiền nâng cấp đường giao thông liên thôn, liên gia được 23km. Bên cạnh đó nhân dân các xóm Hưng Nghĩa, Ngọc Lam, Ngọc Hưng, Lung Thượng...nhân dân  còn tích cực đóng góp làm đường bê tông nông thôn. Trong nhiệm kỳ MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lợi cũng vận động được gần 86 triệu đồng “ Quỹ vì người nghèo”, hỗ trợ làm mới cho 8 nhà đại đoàn kết và nhiều hộ phát triển kinh tế...; các phong trào, cuộc vận động đã được nhân dân hưởng ứng tích cực như  cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; MTTQ đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

  Đại hội MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lợi lần này đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng các hình thức tuyên truyền,  tăng tỷ lệ tập hợp hội viên, đoàn viên mỗi năm từ 1 - 2%; Đến năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,5 - 4%, phấn đấu gia đình văn hóa đạt 85%...

Các đại biểu thống nhất thông qua các chỉ tiêu của Đại hội

  Đại hội đã hiệp thương cử ra 36 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt nam xã Nghĩa Lợi  lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, ông Nguyễn Văn Linh giữ chức chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Lợi.

Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Lợi khóa mới nhận nhiệm vụ

Đinh Thùy - Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Nghĩa Tân tổng kết công tác Đảng, Chính quyền năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác NCT năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQ XÃ NGHĨA MINH LẦN THỨ XXV, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Đại hội điểm hội LHTN xã Nghĩa Bình, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy tổng kết công tác xây dựng Đảng

Đại hội MTTQ xã Nghĩa Tân khóa VII nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội MTTQ xã Nghĩa Hưng lần thứ XXV nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nghĩa Lợi tổng kết công tác xây dựng Đảng, chính quyền năm 2018