Đại hội điểm hội Nông dân Nghĩa Lộc

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH hội nông dân Nghĩa Lộc khóa XI, bầu đại biểu đi dự đại hội nông dân huyện Nghĩa Đàn sắp tới.

   Ngày 4 và 5/1 hội nông dân xã Nghĩa Lộc tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023. Đây là đơn vị được hội nông dân huyện Nghĩa Đàn chọn làm đại hội điểm, qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trong thời gian tiếp theo.

Quang cảnh Đại hội

  Trong nhiệm kỳ qua , phong trào nông dân xã Nghĩa Lộc phát huy được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, góp phần phát triển bộ mặt nông thôn. Tỷ lệ hộ nông dân khá giàu không ngừng tăng, hộ nghèo giảm, năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 6,1%. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cho thu nhập cao, số hộ sản xuất, kinh doanh giởi các cấp cả nhiệm kỳ là 718 hộ.

   Hội nông dân xã Nghĩa Lộc đã ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho nông dân vay vốn với số dư nợ là 9,9 tỷ đồng cho 370 hộ vay vốn; phối hợp với ngân hàng nôn nghiệp và phát triển nông thôn thành lập 8 tổ liên kết với 140 thành viên tham gia. Trong 5 năm hội viên đã đóng góp gần 5 tỷ đồng, gần 19 nghìn ngày công để làm đường giao thông, nhà văn hóa…

  Là xã đặc thù, có đồng bào công giáo, đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống với địa bàn trải dài, nhưng hội nông dân xã đã vận động, xây dựng khối đoàn kết trong tổ chức hội. Trong nhiệm kỳ đã vận động kết nạp thêm được 290 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 2145 người.

Bầu BCH hội Nông dân Nghĩa Lộc khóa mới

  Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc đại hội đã bầu 15 đồng chí vào BCH hội nông dân Nghĩa Lộc khóa XI, bầu đại biểu đi dự đại hội nông dân huyện Nghĩa Đàn sắp tới.

BCH hội Nông dân Nghĩa Lộc khóa mới nhận nhiệm vụ

 Đinh Thùy – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2017

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN XÃ NGHĨA KHÁNH KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Hội Nông dân xã Nghĩa Liên tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2023

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII ) cho các chi bộ trực thuộc

Nghĩa Liên Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII )

Đại hội điểm hội Nông dân Nghĩa Lộc

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về huyện Nghĩa Đàn trên báo Nghệ An

Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII