Đại hội đại biểu MTTQ Nghĩa Hiếu lần thứ VI nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt nam xã Nghĩa Hiếu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn sắp tới./.

  Trong 2 ngày 2- 3/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Hiếu tổ chức đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Văn nghệ chào mừng

  Nhiệm kỳ qua, hoạt động của MTTQ xã Nghĩa Hiếu luôn bám sát đường lối chủ trương nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập hợp động viên sức mạnh đoàn kết toàn dân. Vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp hành động đều được tổ chức chặt chẽ, thực hiện có hiệu quả cao và được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ xã Nghĩa Hiếu cũng đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế trang trại, đổi mới tư duy đầu tư sản xuất theo hướng hàng hóa…Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,3% xuống còn 1,98%. Xã được UBND tỉnh công nhận về đích NTM năm 2015 và được phê duyệt xay dựng quy hoạch thị tứ xã Nghĩa Hiếu nên rất thuận tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu tham dự đại hội

  Ủy ban MTTQ xã đã phát huy dân chủ, phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; phối hợp tuyên truyền, vận động, tiếp nhận và giải quyết hợp tình, hợp lý các vụ việc ngay tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình trên địa bàn xã.

  Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 vị tham gia Ủy ban MTTQ Việt nam xã Nghĩa Hiếu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024, cử 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội MTTQ Việt Nam huyện Nghĩa Đàn sắp tới./.

Ra mắt UB MTTQ xã Nghĩa Hiếu khóa VI

Thu Hiền – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Phú lần thứ 7

Nghĩa Đàn thực hiện việc sáp nhập các xóm, khối

Thanh niên Nghĩa Đàn khởi nghiệp từ mô hình nuôi lươn không bùn

Nghĩa Tân triển khai việc sáp nhập xóm

Tổ chức giao lưu gặp mặt cán bộ hội phụ nữ chủ chốt sau chia tách

Triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các xóm, khối

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn mở rộng