Cơ cấu tổ chức UBND huyện Nghĩa Đàn

UBND huyện Nghĩa Đàn đóng tại khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn


UBND huyện Nghĩa Đàn đóng tại khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn

SĐT: 0383 904233, Fax: 0383 964444

1.Lãnh đạo UBND

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Hồng Sơn

Chủ tịch UBND

0913074287

2

Võ Tiến Sỹ

Phó chủ tịch UBND

0988481781

0944303668

3

 Phan Văn Bình

Phó chủ tịch UBND 

 

 1. Văn phòng HĐND – UBND

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Phạm Đức Thắng

Chánh Văn phòng

0942610789

2

3

Đậu Thị Huyền

Nguyễn Văn Vinh

Phó chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

 

 

 1. Phòng Nội vụ

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Nam Phương

Trưởng phòng

0918042729

   

2

Hoàng Quang Trung

Phó phòng

 

 1. Phòng LĐTB và XH

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Lê Huy Hòa

Trưởng phòng

0913275220

2

Nhữ Thị Hồng Tâm

Phó phòng

 

 1. Phòng Tư pháp

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Trương Thị Vân Anh

Trưởng phòng

0987181179

 1. Phòng Y tế

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Văn Thị Hồng Lam

Trưởng phòng

0985837558

 1. Phòng GD và ĐT

 

Họ tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng

0982182876

2

Phạm Huy Sơn

Phó phòng

0916526467

0986445076

3

Hồ Phi Bằng

Phó phòng

0979878348

 1. Phòng Thanh tra

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Phạm Tuấn Sơn

Chánh thanh tra

0913054505

2

Vi Văn Tiệp

Phó chánh thanh tra

 

 1. Phòng Văn hóa

TT

Họ tên

Chức vụ

 

   

1

Lê Ngọc Linh

Phó phòng

2

   
 1. Phòng Dân tộc

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Văn Nghề

Trưởng phòng

0985891640

2

Lê Thị Ly

Phó phòng

0989297789

 1. Phòng NN và PTNT

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Lâm Văn Thắng

Trưởng phòng

0981677791

2

Nguyễn Huy Anh

Phó phòng

0942601368

 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Trần Mạnh Hà

Trưởng phòng

0983247005

 
 

 

 1. Phòng Công thương

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Vi Văn Tuyên

Trưởng phòng

0942100487

2

Nguyễn Văn Lưu

Phó phòng

 

3

Nguyễn Hùng Cường

Phó phòng

 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Lê Viết Phú

Trưởng phòng

0914767724

2

Trương Chí Thanh

 

Phó phòng

0986990207

   

 

 1. Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Vũ Anh Tuấn

 

Giám đốc

2

Phạm Tuấn Anh

Phó giám đốc

0954872777

3

Lê Thị Diệu Thúy

Phó giám đốc

0979084524

 

Các tin khác

NGHĨA ĐÀN - MẢNH ĐẤT GIÀU BẢN SẮC, ĐẦY TIỀM NĂNG

Cơ cấu tổ chức UBND huyện Nghĩa Đàn

Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Nghĩa Đàn

Danh sách ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghĩa Đàn - Con số và sự kiện

Logo Nghĩa Đàn