Cơ cấu tổ chức UBND huyện Nghĩa Đàn

UBND huyện Nghĩa Đàn đóng tại khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn


UBND huyện Nghĩa Đàn đóng tại khối Tân Hồng, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn

SĐT: 0383 904233, Fax: 0383 964444

1.Lãnh đạo UBND

TT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Lê Hồng Sơn

Chủ tịch UBND

0913074287

2

Võ Tiến Sỹ

Phó chủ tịch UBND

0988481781

0944303668

3

 Phan Văn Bình

Phó chủ tịch UBND 

 

 1. Văn phòng HĐND – UBND

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Phạm Đức Thắng

Chánh Văn phòng

0942610789

2

3

Đậu Thị Huyền

Nguyễn Song Hào

Phó chánh Văn phòng

Phó chánh Văn phòng

 

 0976343222

 1. Phòng Nội vụ

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Văn Hùng

Trưởng phòng

0982182876

   

2

Hoàng Quang Trung

Phó phòng

0976297279

 1. Phòng LĐTB và XH

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Lê Huy Hòa

Trưởng phòng

0913275220

2

Nguyễn Văn Nam

Phó phòng

0914440551

 1. Phòng Tư pháp

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Trương Thị Vân Anh

Trưởng phòng

0987181179

 1. Phòng Y tế

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Văn Thị Hồng Lam

Trưởng phòng

0985837558

 1. Phòng GD và ĐT

 

Họ tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Văn Đức

Trưởng phòng

0983813036

2

Phạm Huy Sơn

Phó phòng

0916526467

0986445076

3

Hồ Phi Bằng

Phó phòng

0979878348

 1. Phòng Thanh tra

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Phạm Tuấn Sơn

Chánh thanh tra

0913054505

2

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phó chánh thanh tra

0918078298

 1. Phòng Văn hóa

TT

Họ tên

Chức vụ

 

   

1

Nguyễn Xuân Tăng

Phó phòng

0983815962

2

Lê Ngọc Linh

Phó phòng

0912286737

 1. Phòng Dân tộc

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Văn Nghề

Trưởng phòng

0985891640

2

Lê Thị Ly

Phó phòng

0989297789

 1. Phòng NN và PTNT

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Lâm Văn Thắng

Trưởng phòng

0981677791

2

Nguyễn Huy Anh

Phó phòng

0942601368

 1. Phòng Tài chính – Kế hoạch

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Nguyễn Trọng Sơn

Trưởng phòng

0912923364

2

Đoàn Văn Ngọc

Phó phòng

0912448835

3

Trần Mạnh Hà

Phó phòng

 

 1. Phòng Công thương

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Vi Văn Tuyên

Trưởng phòng

0942100487

2

Nguyễn Văn Tăng

Phó phòng

0914502648

3

Nguyễn Hùng Cường

Phó phòng

 

 1. Phòng Tài nguyên và Môi trường

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Lê Đức An

Trưởng phòng

0983156059

2

Lê Viết Phú

Phó phòng

0914767724

3

Nguyễn Đình Mạnh

Phó phòng

 

 1. Văn phòng đăng ký cấp quyền sử dụng đất

TT

Họ tên

Chức vụ

 

1

Trương Chí Thanh

Giám đốc

0986990207

2

Phạm Tuấn Anh

Phó giám đốc

0954872777

3

Lê Thị Diệu Thúy

Phó giám đốc

0979084524

 

Các tin khác

NGHĨA ĐÀN - MẢNH ĐẤT GIÀU BẢN SẮC, ĐẦY TIỀM NĂNG

Cơ cấu tổ chức UBND huyện Nghĩa Đàn

Cơ cấu tổ chức Huyện ủy Nghĩa Đàn

Danh sách ban chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nghĩa Đàn - Con số và sự kiện

Logo Nghĩa Đàn