Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn kiểm tra tiến độ xây dựng các tuyến đường NTM

Được biết xã Nghĩa Lợi vừa nhận được 160 tấn xi măng và xã Nghĩa Mai nhận được 200 tấn xi măng nằm trong chương trình hỗ trợ xi măng cho các các xã nghèo, xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

   Sáng 13/1, đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn đã về cơ sở kiểm tra tiến độ xây dựng các tuyến đường nông thôn mới tại 2 xã Nghĩa Lợi và Nghĩa Mai.

Bà con Nghĩa Mai làm GTNT

  Tại đây đoàn đã kiểm tra các việc đổ bê tông tại các tuyến đường tại xóm Lung Thượng xã Nghĩa Lợi và Tuyến đường xóm 7B xã Nghĩa Mai. Được biết xã Nghĩa Lợi vừa nhận được 160 tấn xi măng và xã Nghĩa Mai nhận được 200 tấn xi măng nằm trong chương trình hỗ trợ xi măng cho các các xã nghèo, xóm đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn.

Kiểm tra tại tuyến đường xóm 7B, Nghĩa Mai

  Quá trình kiểm tra, đồng chí Lê Hồng Sơn đã được nghe những thuận lợi khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng các tuyến đường  NTM tại 2 xã. Đồng chí chủ tịch yêu các xã tập trung nhân lực, vật lực, để đẩy nhanh quá trình hoàn thành các tuyến đường theo kế hoạch đề ra.

Kiểm tra tiến độ làm đường tại xóm Lung Thượng

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Tập huấn chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2019

Giáo dân Nghĩa Đàn đoàn kết trong xây dựng NTM

Nghĩa Thắng đạt 19/19 tiêu chí xây dựng NTM

Người xóm trưởng tích cực xây dựng NTM

Xóm đầu tiên của xã Nghĩa Lợi đạt chuẩn NTM

Thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2019 tại xã Nghĩa Thắng

Đồng chí Lê Hồng Sơn làm việc với xã Nghĩa Trung

Nghĩa Đức đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới