Cập nhật kiến thức cho 110 cán bộ thuộc đối tượng 4

Thông qua bồi dưỡng cập nhật kiến thức sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

    Sáng 29/10, Huyện ủy Nghĩa Đàn phối hợp với trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 110 cán bộ thuộc đối tượng 4  là trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy Ban MTTQ 25 xã, thị trấn.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

    Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, vấn đề xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; Kiến thức kỹ năng và 1 số vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo quản lý hiện nay; Những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh trong thời đại ngày nay; Nhận thức về chủ trương "Phát triển kinh tế - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH"...

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

   Thông qua bồi dưỡng cập nhật kiến thức sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Đồng chí Phan Tiến Hải dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xóm 2, xã Nghĩa Minh

Chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện nhân ngày truyền thống

Xóm Tân Thai ( Nghĩa Lợi ) tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Ngày hội ĐĐK tại xã Nghĩa Thọ

Biểu dương 30 điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu giai đoạn 2015 – 2018

Bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa 28

Đồng chí trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ xóm Quán Mít

155 cán bộ, đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng 5