Cập nhật kiến thức cho 110 cán bộ thuộc đối tượng 4

Thông qua bồi dưỡng cập nhật kiến thức sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

    Sáng 29/10, Huyện ủy Nghĩa Đàn phối hợp với trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 110 cán bộ thuộc đối tượng 4  là trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp huyện, phó bí thư Đảng ủy, phó chủ tịch UBND, chủ tịch Ủy Ban MTTQ 25 xã, thị trấn.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

    Trong thời gian 3 ngày, các học viên được tiếp thu các chuyên đề: Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân, vì dân, vấn đề xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển văn hóa, xã hội trong thời kỳ CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế; Kiến thức kỹ năng và 1 số vấn đề thực tiễn đặt ra trong công tác lãnh đạo quản lý hiện nay; Những giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh trong thời đại ngày nay; Nhận thức về chủ trương "Phát triển kinh tế - nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ lên CNXH"...

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng

   Thông qua bồi dưỡng cập nhật kiến thức sẽ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng trong tình hình mới.

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Đại hội MTTQ Việt Nam xã Nghĩa Phú lần thứ 7

Nghĩa Đàn thực hiện việc sáp nhập các xóm, khối

Thanh niên Nghĩa Đàn khởi nghiệp từ mô hình nuôi lươn không bùn

Nghĩa Tân triển khai việc sáp nhập xóm

Tổ chức giao lưu gặp mặt cán bộ hội phụ nữ chủ chốt sau chia tách

Triển khai kế hoạch sắp xếp, sáp nhập các xóm, khối

Trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn mở rộng