BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn giám sát phản biện xã hội năm 2017

Thông qua công tác giám sát và phản biện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của mỗi cá nhân, đưa việc triển khai các nội dung của Chỉ thị trở thành việc làm thường xuyên, định kỳ.

  Ngày 8/9, BTV Huyện đoàn Nghĩa Đàn đã có phiên làm việc giám sát phản biện xã hội năm 2017 tại xã Nghĩa Mai.

Quang cảnh đợt giám sát

 Trong năm 2017,  Huyện đoàn tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư TW Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” và chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2015-2020.

   Thông qua công tác giám sát và phản biện đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tư tưởng của mỗi cá nhân, đưa việc triển khai các nội dung của Chỉ thị trở thành việc làm thường xuyên, định kỳ. Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; bồi đắp lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ...

   Dịp này, Đoàn xã Nghĩa Mai cũng đã trao 9 suất quà và 12 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2017 - 2018.

Tặng xe đạp cho học sinh

Thu Hiền – Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII ) cho các chi bộ trực thuộc

Nghĩa Liên Quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII )

Đại hội điểm hội Nông dân Nghĩa Lộc

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền về huyện Nghĩa Đàn trên báo Nghệ An

Nghĩa Đàn quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Khám phá khu di tích quốc gia đặc biệt về chí sĩ Phan Bội Châu ở Nghệ An

Hội Nông dân huyện Nghĩa Đàn tổng kết công tác hội năm 2017

Hội LHPN Nghĩa Đàn giúp đỡ 550 hội viên khó khăn