Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND xã, thị trấn năm 2018

Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho các đại biểu nắm chắc vị trí, vai trò và kỹ năng hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã./

   23/6, Thường trực HĐND huyện Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 140 đại biểu là thường trực  HĐND, trưởng phó và thành viên Ban pháp chế 25 xã, thị trấn.

Quang cảnh lớp tập huấn

  Tại hội nghị, ông Trần Văn Vinh, trưởng phòng tổng hợp văn phòng HĐND tỉnh đã trao đổi, chia sẻ những kỹ năng, kinh nghiệm trong hoạt động giám sát của HĐND. Quy trình thẩm tra Nghị quyết, báo cáo trình HĐND. Hoạt động của Ban HĐND. Kỹ năng hoạt động đại biểu HĐND và kỹ năng chuẩn bị tài liệu kỷ họp HĐND, kỹ năng điều hành kỳ họp. Bên cạnh đó, trưởng phòng tổng hợp văn phòng HĐND tỉnh cũng đã giải đáp một số vướng mắc trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các Ban HĐND xã, thị trấn.

Các đại biểu tham gia tập huấn

  Thông qua buổi tập huấn đã giúp cho các đại biểu nắm chắc vị trí, vai trò và kỹ năng hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND cấp xã, từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã./

Minh Thái ( Đài Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Hội nghị liên tịch chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND huyện Nghĩa Đàn

Thường trực HĐND huyện làm việc với thường trực HĐND xã, thị trấn

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An giao ban thi đua cụm số 3

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Nghĩa Đàn

Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND huyện và các xã, thị trấn năm 2018

Đồng chí Phan Đình Trạc tiếp xúc cử tri tại Nghĩa Đàn

Phiên họp thường kỳ UBND huyện Nghĩa Đàn 9 tháng đầu năm

Thường trực HĐND huyện làm việc với xã Nghĩa Tân