Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Kết thúc lớp học, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới, trong đó có 41 đồng chí đạt loại Giỏi (chiếm 56,9%), 31 đồng chí đạt loại Khá (chiếm 43,1%), không có đảng viên xếp loại Trung bình.

   Chiều 25/7, Huyện ủy Nghĩa Đàn bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới - lớp thứ 2 năm 2018. Tham dự có các đồng chí UVBTV Ngô Văn Thành, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Vũ Ngọc Thảo, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng 72 đảng viên mới thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn.

Các đại biểu về tham dự lễ bế giảng

  Trong thời gian 8 ngày các học viên được nghiên cứu, tìm hiểu các chuyên đề: chủ nghĩa Mac- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, bảo vệ tài nguyên môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữa vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đồng chí Vũ Ngọc Thảo phát biểu tại lễ bế giảng

  Thông qua lớp bồi dưỡng giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Kết thúc lớp học, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đảng viên mới, trong đó có 41 đồng chí đạt loại Giỏi (chiếm 56,9%), 31 đồng chí đạt loại Khá (chiếm 43,1%), không có đảng viên xếp loại Trung bình. Dịp này, Trung tâm cũng đã biểu dương cho 10 đồng chí có thành tích xuất sắc trong đợt học tập.

Khen thưởng, biểu dương các học viên xuất sắc

Thái Trường ( Ban Tuyên giáo Huyện ủy )

Các tin khác

Nghĩa Liên triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

Bế mạc diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ huyện Nghĩa Đàn năm 2018

Thực binh đánh địch đổ bộ bằng đường không tại Nghĩa Lợi

Thực binh sơ tán nhân dân và đánh địch tiến công bằng hỏa lực đường không

Nghĩa Đàn khai mạc diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ huyện năm 2018

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Thị Hiền dự sinh hoạt chi bộ tại Thị trấn Nghĩa Đàn

Các cơ quan đơn vị chúc mừng ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

ĐẢNG BỘ XÃ NGHĨA LỢI TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TW7 KHÓA XII CỦA ĐẢNG