Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020

Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Huyện ủy Nghĩa Đàn đã đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

  12/1, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ huyện ủy năm 2020. Về dự, chỉ đạo có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm

  Năm 2020, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp trên, nhất là sự bùng phát đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước nói chung và huyện Nghĩa Đàn nói riêng. năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020, cũng là năm mà các cấp ủy Đảng tập trung cao để tổ chức Đại hội Đảng. Tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Huyện ủy Nghĩa Đàn đã đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên tất cả các lĩnh vực: Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nghiêm túc, có chất lượng, đã ban hành 01 nghị quyết, 02 quy chế, 06 hướng dẫn, 30 kế hoạch, 20 chương trình, 170 thông báo, 4 đề án, 198 công văn, 60 kết luận, 90 báo cáo, 257 quyết định và nhiều văn bản khác. Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương chỉ đạo đối với 16 nội dung chuyên đề tại các phiên họp thường kỳ. Trong đó, tập trung chỉ đạo các nội dung lớn về thu - chi ngân sách, chống thất thu thuế; thu hút đầu tư các dự án vào địa bàn huyện, đầu tư công; thu hút, huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu phù hợp với đặc điểm của địa bàn; Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới có 7 xóm và 1 xã được công nhận Nông thôn mới...

Đồng chí  Hoàng Thị Thu Trang, TUV, bí thư Huyện ủy Nghĩa Đàn khai mạc buổi kiểm điểm

 Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và thông tin tuyên truyền các ngày lế lớn diến ra sôi nổi. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, duy trì thực hiện chế độ giao ban, nắm tình hình  và chỉ đạo sâu sát công tác quốc phòng – an ninh, Trong năm, tiếp tục chỉ đạo hoàn thành chủ trương đưa công an chính quy về xã (đến nay đã bố trí 108 chiến sỹ đảm nhiệm chức vụ trưởng, phó, công an viên của 23/23 xã, thị trấn); Công tác tư tưởng, định hướng dự luận xã hội thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao trong đáng, sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, thông tin xấu trên mạng internet và các trang mạng xã hội. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh.

Đồng chí Phan Tiến Hải, phó bí thư Thường trực Huyện ủy đọc báo cáo kiểm điểm tập thể

 

Các đại biểu tham dự buổi kiểm điểm

  Bên cạnh việc kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, các cá nhân Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã thực hiện việc kiểm điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2020./.

 

Minh Thái ( Trung Tâm VHTT – TT Nghĩa Đàn )

Các tin khác

Lễ ra mắt cuốn lịch sử Đảng bộ xã Nghĩa Khánh, giai đoạn 1930 - 2020

Đảng ủy xã Nghĩa Khánh trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2020

Huyện đoàn Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị tổng kết năm 2020

Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2020

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Nghĩa Đàn triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

TẠM BIỆT NĂM 2020 VỚI NHIỀU DẤU ẤN ĐẶC BIỆT!

Đối thoại giữa bí thư Huyện uỷ, chủ tịch UBND huyện với bí thư chi bộ, khối trưởng, xóm trưởng năm 2020