BAN CHQS HUYỆN NGHĨA ĐÀN SAU HƠN HAI NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2015/QĐ-TTg NGÀY 14/10/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Theo số liệu khảo sát, toàn huyện Nghĩa Đàn có 4.674 người tham gia dân công hỏa tuyến (Trong đó: Lực lượng tham gia dân công hỏa tuyến tham gia chống pháp = 1.379 trường hợp; chống Mỹ, biên giới phía Bắc = 3.295).

Trong các cuộc chiến tranh, Nghĩa Đàn vừa là tuyền tuyến ác liệt vừa là hậu phương lớn của cả nước. Nhân dân Nghĩa Đàn có truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường; đã cống hiến cho đất nước nhiều nhân tài, nhiều anh hùng, dũng sỹ góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của dân tộc. Đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống Pháp và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Nghĩa Đàn đã huy động hàng ngàn con em lên đường nhập ngũ, đi dân công hoả tuyến. Kết thúc chiến tranh, Nghĩa Đàn là một trong những huyện đối tượng chính sách lớn, trong đó có 37 Mẹ VNAH, 939 liệt sỹ, 719 thương binh, 242 bệnh binh và hàng ngàn đối tượng khác. Trong những năm qua cùng với sự phát triển KT - XH của đất nước, công tác giải quyết chế độ chính sách luôn được Đảng và Nhà nước ta quan tâm, đối với những người có công với cách mạng.

Qua hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với đối tượng tham gia dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế. Trong điều kiện địa phương triển khai nhiều nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách phải kiêm nhiệm, thay đổi luân chuyển công tác nhiều vị trí. Chiến tranh đã qua lâu, thời tiết khí hậu, thiên tai, lũ, lụt xẩy ra nhiều, đối tượng nằm trong diện được giải quyết trợ cấp phần lớn các giấy tờ gốc, giấy tờ có liên quan đã mất mát thất lạc,  một số người làm ăn, sinh sống ở xa do vậy việc triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn. Song với đạo lý “Uống ngưới ngớ nguồn” và ý thức trách nhiệm, tình cảm đối với người đã có công đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, BCH Quân sự huyện Nghĩa Đàn đã triển khai kịp thời, có hiệu quả Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế. Theo đó dân công hỏa tuyến có đủ điều kiện theo quy định sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần, chế độ bảo hiểm y tế, chế độ trợ cấp mai táng phí khi tư trần và được cấp giấy chứng nhận “Tham gia dân công hỏa tuyến”.

      Sau khi có Quyết định của Thủ tướng, Thông tư hướng dẫn của liên bộ và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, kiện toàn Ban chỉ đạo 24 cấp huyện, chỉ đạo kiện toàn Ban chỉ đạo cấp xã, thành lập Tổ tư vấn và chỉ đạo cấp xã thành lập kiện toàn Hội đồng chính sách, thành lập tổ dúp việc cấp xã theo đúng hướng dẫn của trên đồng thời phân công các thành viên Ban chỉ đạo 24 cấp huyện theo dõi chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức triển khai, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, đúng thời gian quy định.

     Xác định đây là nội dung quan trọng, trong quá trình triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo 24 huyện đã chỉ đạo 25 xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để mọi người dân hiểu được đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm ghi nhận và tôn vinh những người có công góp phần trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế. Công tác hướng dẫn lập hồ sơ được Hội đồng chính sách cấp xã, thị trấn triển khai chặt chẽ, theo đúng mậu biểu hướng dẫn của trên. Việc tiếp nhận, đăng ký và tổ chức xét duyệt đảm bảo chặt chẽ nghiêm túc; thành phần tham dự xét duyệt theo đúng hướng dẫn của cơ quan cấp trên, phát huy tốt vai trò của các tổ chức ở cơ sở.

Các đối tượng tham gia nhận chế độ

      Theo số liệu khảo sát, toàn huyện Nghĩa Đàn có 4.674 người tham gia dân công hỏa tuyến (Trong đó: Lực lượng tham gia dân công hỏa tuyến tham gia chống pháp = 1.379 trường hợp; chống Mỹ, biên giới phía Bắc = 3.295). Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế, Ban CHQS huyện đã tiếp nhận được 4.986 hồ sơ từ cơ sở đề nghị lên, trong đó đã xét duyệt đủ điều kiện báo cáo tỉnh 4.729 hồ sơ. Đến nay Ban CHQS huyện đã tiếp nhận được 11 đợt kinh phí, đã chi trả cho 2.258 đối tượng với số tiền 5.064.500.000 (Năm tỷ không trăm sáu mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng). Tiêu biểu trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định 49 ở cơ sở có xã Nghĩa Đức, Nghĩa Thắng, Nghĩa Long, Nghĩa An…

Chi trả tiền cho các đối tượng

      Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có địa phương chưa quan tâm đúng mức; công tác tuyên truyền phổ biến chính sách nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa kịp thời. Việc lập hồ sơ xét duyệt, thẩm định gặp không ít khó khăn, việc tiến hành ở cấp xã còn để sai sót, trùng lặp đối tượng, tiến độ triển khai còn chậm so với yêu cầu…

Thiếu tá  Đặng Song Hải ( Ban CHQS huyện Nghĩa Đàn )

 

Các tin khác

Nghĩa Liên gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ, xuất ngũ trở về địa phương năm 2019

Thanh niên Nghĩa Đàn sẵn sàng lên đường nhập ngũ

Công an huyện Nghĩa Đàn tổ chức đăng ký, cam kết thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019

Tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Nghĩa Liên tổng kết công tác Quốc phòng - An ninh năm 2018

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người chết

Nghĩa Tân tổng kết công tác xây dựng cơ sở ATLC - SSCĐ và Quốc phòng - An ninh năm 2018

Nghĩa Lợi ra quân giải tỏa hành lang giao thông năm 2019